Admiral Markets Group apima šias įmones:

Admiral Markets UK Ltd

Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) priežiūra
  • Svertas iki:
    1:30 Mažmeninės prekybos klientams,
    1:500 Profesionaliems klientams
  • FSCS apsauga
  • Apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso
TOLIAU
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų / investicinių įmonių, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją / investicinę įmonę, matysite kitokią informaciją.
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų / investicinių įmonių, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją / investicinę įmonę, matysite kitokią informaciją.

Techninė Forex rinkos analizė (11 savaitė) 2018-03-12

Kovas 12, 2018 12:35

EUR/USD

Poros kursas praėjusią savaitę koregavosi aukštyn ir testavo kylančio trendo liniją. Savaitės pabaigoje kursas užsidarė žemiau kylančios trendo linijos. Kurso pasiekti ekstremumai galimai pradėjo formuoti krentančio trendo liniją. Savaitės sesijos pabaigoje EURUSD poros kursas užsidarė žemiau pasipriešinimo PP 1.23290 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas žemiau 1.22792 lygio, link 38.2 Fibonacci lygio, kuris sutampa su S1 palaikymo 1.22236 lygiu. Taip pat neatmetama kurso apsisukimo ir kilimo galimybė link stipraus R1 dieninio pasipriešinimo 1.24106 lygio.

Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo R1 1.24106 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link sekančio pasipriešinimo R2 1.25166 lygio. Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau psichologinio 1.25000 pasipriešinimo lygio atvers kelią pasipriešinimo 1.25800 lygio testavimui.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo S1 1.22336 lygio, ties kurio susikaupęs 50 dienų slankusis vidurkis, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo S2 1.21626 lygio, patvirtinimo signalu. Tolimesnis kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.21626 lygio atvers kelią psichologinio 1.20000 palaikymo lygio, kuris sutampa su palaikymo S3 lygiu ir link kurio artėja 100 dienų slankusis vidurkis, testavimui.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kito ties 50 dienų slankiuoju vidurkiu ir savaitės prekybos sesiją baigė užsidaręs žemiau dienos PP 1.38478 palaikymo lygio, kuris dabar, tikėtina atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Kurso kitimas praeitą savaitę pratęsė krentančio trendo liniją. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas ir naujos žemesnės žemumos suformavimas. Tačiau neatmetama ir kurso kilimo galimybė atgal, link krentančio trendo linijos bei link S1 1.38672 pasipriešinimo lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau trikampio figūros, apribotos palaikymo 1.38148 lygio ir krentančio trendo linijos, krentančio trendo linijos ir pasipriešinimo R1 1.39296 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link R2 1.40106 patvirtinimo signalu. Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau R2 1.40106 pasipriešinimo lygio atvers kelią sekančio pasipriešinimo R3 1.40924 lygio testavimui.

Ateityje užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau trikampio figūros palaikymo linijos ir palaikymo S1 1.38672 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link S2 1.37653, ties kurio susikaupęs 50 dienų slankusis vidurkis, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio atvers kelią link sekančio palaikymo S3 1.36745 lygio testavimui.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas pakilo atšokęs ties stipriu 105.454 palaikymo lygiu. Taip pat kaina užsidarė šiek tiek aukščiau krentančio trendo linijos ir tai gali tapti tolimesnio kurso kilimo patvirtinimo signalu. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link R1 107.459 stipraus pasipriešinimo lygio. Tuo pat metu neatmetama ir krentančio trendo pratęsimo galimybė ir kurso kritimas žemiau stipraus 105.454 palaikymo lygio, link sekančio palaikymo S2 105.143 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 108.306 lygio ir aukščiau R2 108.101 taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo R3 109.158 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau R3 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui ir pasipriešinimo 111.022 lygio, ties kuriuo susikaupę 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai, testavimui. Tolimesnis kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos šiuo metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo S1 105.760 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.20 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 107.20 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 106.50 patvirtinimo signalu.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas pratęsė kitimą aukščiau 200 dienų slankiojo vidurkio ir S1 0.72180 palaikymo lygio kuris sutampa su 38.2 fibonacci lygmeniu ir savaites pabaigoje kaina užsidarė aukščiau žemėjančios trendo linijos. Šiuo metu tikėtinas tolimesnis kainos kilimas link R1 0.73259 pasipriešinimo lygio. Tačiau neatmetama ir kurso kritimo galimybė kainai užsifiksavus žemiau palaikymo S1 0.72386 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo R1 0.73770 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui ir pasipriešinimo R2 0.74621 testavimui. Sėkmės atveju būtų suformuota nauja šių metų aukštuma. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią kylančio trendo pratęsimui ir tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.76000 lygio.

Tuo pat metu kurso kritimas žemiau kylančios trendo linijos ir sėkmingas užsifiksavimas žemiau S1 0.72306 lygio, ties kuriuo susikaupęs 50 dienų slankusis vidurkis, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo S2 0.71853 lygio, ties kuriuo susikaupęs 200 dienų slankusis vidurkis. Tvirtas kurso užsifiksavimas žemiau šio lygio atvers kelią palaikymo S3 0.71002 lygio, ties kuriuo susikaupęs 100 dienų slankusis vidurkis, testavimui.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas pakilo aukščiau krentančio trendo linijos ir savaitės pabaigoje užsidarė aukščiau 200 ir 100 dienų slankiųjų vidurkių Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kilimas link R1 0.78906 pasipriešinimo lygio, ties kuriuo susikaupęs su 50 dienų slankusis vidurkis. Tai pat neatmetama ir kurso kritimo galimybė atgal link stipraus palaikymo PP 0.78078 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo R1 0.78906 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo R2 0.79359 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo R3 0.80187 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 0.83500 lygio. Kurso kilimas aukščiau 0.83500 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo PP 0.78078 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo S1 0.77625 lygio. Tvirtas kurso užsifiksavimas žemiau S2 0.76797 lygio atvers kelią sekančio palaikymo S3 0.76344 lygio. Tolimesnį kurso kritimą apriboti gali savaitiniame grafike matoma kylantčio trendo linija.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas pratęsė kilimą ir savaitės prekybos sesiją baigė suformavęs naują aukštesnę aukštumą, aukščiau PP 0.94636 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kilimas link stipraus R1 0.95821 pasipriešinimo lygio. Tuo pat metuneatmetama ir kurso kritimo galimybė žemiau kylančios trendo linijos kuri sutampa su PP 0.94636 palaikymo lygiu, link sekančio S1 0.93944 palaikymo lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo R1 0.95821 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo R2 0.96516 lygio. Taip pat tolimesnis kurso kilimas ir užsifiksavimas aukščiau R2 lygio atvertų kelią tolimesniam kurso kilimui link R3 0.97698 pasipriešinimo lygio.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo S1 0.93944 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo S2 0.92762. Tolimesnis kurso kritimas ir užsifiksavimas žemiau S2 0.92762 palaikymo lygio padidintų naujas žemumų suformavimo galimybę.
Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 83 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.