Admiral Markets apima šias įmones:

Admiral Markets UK Ltd

Įstaigos „Financial Conduct Authority“ (FCA) priežiūra
  • Svertas iki:
    1:30 Mažmeninės prekybos klientams,
    1:500 Profesionaliems klientams
  • FSCS apsauga
  • Apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso
TOLIAU
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.

Techninė Forex rinkos analizė (12 savaitė) 2016.03.21

Kovas 21, 2016 08:52

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas pakartotinai testavo palaikymo 1.1100 lygį, tačiau vėliau įvyko staigus kurso kilimas link pasipriešinimo 1.1332 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1215 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 1.1332 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1332 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1460 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1713- 1.0520) lygiu, bei galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1460 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1620 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1215 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1100 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1100 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0966 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1030 lygis, prie kurio priartėjo 50 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0966 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0820 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę po nedidelės korekcijos, kursas pratęsė kilimą ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 1.4565 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.4667-1.3835) lygiu. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas palaikymo 1.4400 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4565 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4650 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.5929- 1.3838) lygiu, bei galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4650 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4730 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau šio lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4856, 1.4930 lygių. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.4930 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.4400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų minimumo 1.4227, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų minimumo 1.4227 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.4127 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.4127 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.3835 lygio, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 112.07 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas 2008 metų minimumo 110.66, testavimas.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.07 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.97 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.22 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 114.87 lygis, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 116.22 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66, taps tolimesnio kurso kritimo link 2006 metų minimumo 109.00, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link 2013 metų maksimumo 105.44, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.6868 lygio, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.6810 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.6736 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.6868 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6868 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, bei 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.6347-0.6817) lygiu, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7074 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7074 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7180 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6736 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6580-0.6548 diapazono, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6684 lygis, bei 50, 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6580-0.6548 diapazono, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6410 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6347-0.6817) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę po nedidelės korekcijos kursas pratęsė kilimą ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau pasipriešinimo 0.7580 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 0.7529 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7647 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.8162-0.6826) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7647 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7823 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7900 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.8162-0.6826) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7900 lygio, be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7529 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7382 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7440 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7382 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7243 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.9644 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link pasipriešinimo 0.9715 ar net 0.9800 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo, žemiau palaikymo 0.9644 lygio, galimybė, o vėliau grįžimas prie šio lygio.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9800 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9855 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9855 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0000 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0000 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9644 lygio signalizuos apie trumpalaikės kritimo tendencijos atsinaujinimą, bei taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9543 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9543 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9480 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0255-0.9661) lygiu, bei galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9480 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.0255-0.9661) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9300 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.0255-0.9661) lygiu. Kurso kritimas žemiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.


Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 83 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.