Techninė Forex rinkos analizė (14 savaitė) 2017-04-03

Balandis 03, 2017 11:09

Šios savaitės pabaigoje bus skelbiami svarbiausi JAV kovo mėnesio ekonominiai statistiniai duomenys – JAV nedarbo lygio rodiklis (Unemployment Rate) ir JAV Darbuotojų skaičiaus ne žemės ūkio sektoriuje pasikeitimas (Non-Farm Employment Change), todėl tikėtinas didesnis rinkos kintamumas.

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 1.0710 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0636 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.0710 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0765 lygis, bei ilgalaikės kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio signalizuos apie galimą ilgalaikės kritimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0863 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0863 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1058 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0339-1.0905) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0636 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0523 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0523 lygio signalizuos apie galimą trumpalaikės kilimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0339-1.0905) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0300 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0380 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0300 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.2423 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.2108-1.2615) lygiu, tačiau vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 1.2564 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2642 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2705-1.2108) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2423 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2642 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2730 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2730 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2865 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2423 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2300 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.2108-1.2615) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2220 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2108-1.2615) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2140 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 111.81 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2008 metų maksimumo 110.66. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 111.81 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.81 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.54 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.54 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.50 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (115.50-110.09) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 114.40 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (115.50-110.09) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.66, 109.22 lygių. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.22 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio, kuris sutampa su galimu 141.4% Fibonacci plėtimosi (115.50-110.09) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 107.70 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.6970 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6889-0.7089) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas palaikymo 0.6970 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7044 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti trumpalaikės kritimo tendencijos linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7044 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7160 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7160 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7214 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.6889-0.7089) lygiu, bei link pasipriešinimo 0.7236 lygio. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7236 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6888 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6146-0.7484) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6843 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6770 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7673 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7588 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7491-0.7748) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7673 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7673 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7730 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7707 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7730 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7764 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7825 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7491-0.7748) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7872 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7588 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7519 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7491-0.7748) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7566 lygis, bei 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7519 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7748) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7500 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.0016 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0016 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.0050 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0050 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0084 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0169-0.9812) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0169-0.9812) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0183 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0016 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9950 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9903 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9676 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.