Techninė Forex rinkos analizė (15 savaitė) 2017-04-10

Balandis 10, 2017 09:55

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 1.0636 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0636 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.0523 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti trumpalaikės kilimo tendencijos linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0636 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0710 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0765 lygis, bei ilgalaikės kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio signalizuos apie galimą ilgalaikės kritimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0863 lygio, kurį kirto 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0863 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0523 lygio signalizuos apie galimą trumpalaikės kilimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0339-1.0905) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0300 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0380 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0300 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 1.2423 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2340 lygio, bei link palaikymo 1.2300 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.2108-1.2615) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.2423 lygio, prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2423 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2564 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2656 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2656 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2742 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.2108-1.2615) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2220 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2108-1.2615) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2087 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija, bei palaikymo 1.2140 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2087 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2000 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito link 2008 metų maksimumo 110.66 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 111.81 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas 2008 metų maksimumo 110.66 testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.81 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.54 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.54 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.50 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (115.50-110.09) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 114.40 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (115.50-110.09) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 114.40 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.66, 109.22 lygių. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.22 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio, kuris sutampa su galimu 141.4% Fibonacci plėtimosi (115.50-110.09) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija, bei 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 107.70 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.6888 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, bei link pasipriešinimo 0.6970 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7057 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7057 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7160 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6146-0.7484) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6843 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6723 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6770 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6723 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7500 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7519 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7748) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7519 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7566, 0.7588 lygių, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7588 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7673 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7673 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7730 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7707 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7730 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7366 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7325 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7325 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7226 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7748) lygiu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7226 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.0084 lygio, bei link kritimo kanalo pasipriešinimo linijos. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma kurso divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0050, 1.0016 lygių. Taip pat neatmetam kurso kilimo galimybė link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0169-0.9812) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0183 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link 2008 metų gruodžio mėnesio minimumo 1.0368, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0016 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9950 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9903 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.