Admiral Markets apima šias įmones:

Admiral Markets UK Ltd

Įstaigos „Financial Conduct Authority“ (FCA) priežiūra
  • Svertas iki:
    1:30 Mažmeninės prekybos klientams,
    1:500 Profesionaliems klientams
  • FSCS apsauga
  • Apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso
TOLIAU
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.

Techninė Forex rinkos analizė (16 savaitė)

Balandis 18, 2016 10:38

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas testavo pasipriešinimo 1.1460 lygį, tačiau vėliau krito ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 1.1215 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0825-1.1464) lygiu. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1215 lygio ir vėliau kurso kilimas. Taip pat neatmetama staigaus kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 1.1332 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1332 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1460 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1460 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1650 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0825-1.1464) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1215 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1100 lygio, kursi sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0520-1.1464) lygiu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0966 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0825-1.1464) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1030 lygis, kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0966 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0820 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau 2010 metų minimumo 1.4227, tačiau vėliau kursas krito link palaikymo 1.4100 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3835-1.4513) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.4100, 1.4048 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas 2010 metų minimumo 1.4227 testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 1.4227 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4400 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.4005-1.4346) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.4481 lygis, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.4005-1.4346) lygiu, bei buvo kirstas 100 dienų slankiojo vidurkio. Kurso kilimas aukščiau 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.4048 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.3835 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3835 lygio signalizuos apie kritimo tendencijos atsinaujinimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652. Kurso kritimas žemiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas atliko nedidelę korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau 2008 metų maksimumo 110.66. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 107.62 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2008 metų maksimumo 110.66, bei kritimo kanalo viršutinės ribos.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.07 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (114.87-107.62) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.97 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (114.87-107.62) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 107.62 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2013 metų maksimumo 105.44, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (114.87-107.62) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 100.90 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau šiam lygiui pasiekti gali reikėti kelių kritimo impulsų, todėl toks kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Grafike matoma pleišto figūra, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei palaikymo 0.6868, 0.6820 lygių testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7743- 0.6104) lygiu, bei 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.6347-0.6964) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7215 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.6347-0.6964) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6730 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.6347- 0.6964) lygiu, bei buvo kirstas 50 dienų slankiojo vidurkio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6730 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6580 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6347- 0.6964) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6684 lygis, kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6580 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.7678 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7678 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 0.7823 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7823 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7885 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.8162-0.6826) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link 2010 metų minimumo 0.8066, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7678 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7580 lygio, bei kilimo kanalo palaikymo linijos. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7580 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7494 ir 0.7440 lygių. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7440 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.9669 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9543 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9800 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0327- 0.9497) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9800 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0000 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0327- 0.9497) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9876 lygis, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0000 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9543 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9480 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9480 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9280 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0327- 0.9497) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.


Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 83 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.