Techninė Forex rinkos analizė (16 savaitė) 2017-04-18

Balandis 18, 2017 10:06

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.0636 lygio, tačiau vėliau kursas krito ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0677 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.0523 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0677 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0710 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0765 lygis, bei ilgalaikės kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio signalizuos apie galimą ilgalaikės kritimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0863 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0863 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0523 lygio signalizuos apie galimą trumpalaikės kilimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0339-1.0905) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0300 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0380 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0300 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.2564 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau kritimo tendencijos linijos. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2423 lygio, prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.2564 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2564 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2656 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2656 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2742 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.2108-1.2615) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2742 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2865 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.2810 lygis, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.2865 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2423 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2340 lygio, bei link palaikymo 1.2300 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.2108-1.2615) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2220 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2108-1.2615) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2140 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito link kritimo kanalo palaikymo linijos, bei link 200 dienų slankiojo vidurkio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 109.22, 109.66 lygių. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 107.70 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (115.50-110.09) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 109.66 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2008 metų maksimumo 110.66. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 111.81 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 111.81 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 107.70 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 106.60 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (115.50-110.09) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link 2013 metų maksimumo 105.44, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.6970 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.6970 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7057 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7057 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7160 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7160 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7214 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.6888-0.7090) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6888 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6146-0.7484) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6843 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7588 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7566 lygio, bei link 200 dienų slankiojo vidurkio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7588 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7588 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7673 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7673 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7730 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7707 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7730 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7764 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7764 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7566 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7500 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7519 lygis, kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7366 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.0016 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas palaikymo 1.0016 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.0084 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0169-0.9812) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0169-0.9812) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0183 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0016 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9950 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9903 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.