Techninė Forex rinkos analizė (17 savaitė) 2016.04.25

Balandis 25, 2016 11:45

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.1215 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0825-1.1464) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 1.1145 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0825-1.1464) lygiu, bei galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 1.1367 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1367 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1460 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1460 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1650 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0825-1.1464) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1145 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1100 lygio, kursi sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0520-1.1464) lygiu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0966 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0825-1.1464) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100, 200 dienų slankieji vidurkiai, bei palaikymo 1.1030 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0966 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0820 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 100 dienų slankiojo vidurkio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau jo. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.4481 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.4005-1.4346) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei palaikymo 1.4300 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4481 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.4005-1.4346) lygiu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4730 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.4650 lygis, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.5929- 1.3838) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.4730 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.4300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.4100 ir 1.4048 lygių, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.4048 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau 2008 metų maksimumo 110.66 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau jo. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 112.07 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (114.87-107.62) lygiu, bei buvo kirstas 50 dienų slankiojo vidurkio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei 2008 metų maksimumo 110.66 testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.07 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.97 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (114.87-107.62) lygiu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 114.87 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 107.62 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link kilimo kanalo pasipriešinimo linijos, o vėliau staiga krito link palaikymo 0.6820 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.6868, bei link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei palaikymo 0.6755 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7743- 0.6104) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7215 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6755 lygio, bei kilimo kanalo palaikymo linijos, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6670 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6670 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6580, 0.6548 lygių. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6548 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7823 lygio, tačiau vėliau krito ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 0.7678 lygio, bei kilimo kanalo palaikymo linijos. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7678 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7823 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7823 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7885 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.8162-0.6826) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link 2010 metų minimumo 0.8066, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7678 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7580 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7580 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7494 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7440, 0.7382 lygių. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7382 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.9800 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0327- 0.9497) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9669 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9876 lygio, kuris buvo kirstas 100 dienų slankiojo vidurkio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9876 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0000 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0327- 0.9497) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0000 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9669 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9480 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9543 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9480 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.