Techninė Forex rinkos analizė (17 savaitė) 2017-04-24

Balandis 24, 2017 12:57

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link ilgalaikės kritimo tendencijos linijos, bei link pasipriešinimo 1.0765 lygio, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0710, 1.0677 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 1.0765 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio signalizuos apie galimą ilgalaikės kritimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0863 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0905-1.0569) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0863 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0965 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1058 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0339-1.0905) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0677 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0636 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0636 lygio, signalizuos apie galimą trumpalaikės kilimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0523 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0523 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0339-1.0905) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0366 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.0905-1.0569) lygiu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0366 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.2865 lygio, kuris sutampa su harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, vėliau kursas atliko nedidelę korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 1.2810 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2742 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 1.2865 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2865 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2946 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3165 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2742 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2656 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2564 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.2365-1.2905) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2564 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2423 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2365-1.2905) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas atliko nedidelę korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 109.66 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 109.66 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 108.34 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 109.66 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2008 metų maksimumo 110.66. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 111.81 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (115.50-108.13) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.81 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.54 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (115.50-108.13) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 108.34 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 107.70 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 106.60 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link 2013 metų maksimumo 105.44, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7057 lygio, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.6970 lygio, bei link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7057 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7057 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7160 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7160 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7214, 0.7236 lygių. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7236 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6888 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6146-0.7484) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6843 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6770 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7500 lygio, tačiau vėliau kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau 200 dienų slankiojo vidurkio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7519, 0.7500 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7566, 0.7588 lygių.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7588 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7673 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7673 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7730 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7707 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7730 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7764 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7764 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7366 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.9950 lygio, kuris sutampa 50% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, bei prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0016 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9903 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0016 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0084 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0183 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.9813-1.0107) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9903 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9795 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9676 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.