Techninė Forex rinkos analizė (18 savaitė) 2017-05-02

Gegužė 02, 2017 12:22

Šios savaitės pabaigoje bus skelbiami svarbiausi JAV balandžio mėnesio ekonominiai statistiniai duomenys – JAV nedarbo lygio rodiklis (Unemployment Rate) ir JAV Darbuotojų skaičiaus ne žemės ūkio sektoriuje pasikeitimas (Non-Farm Employment Change), todėl tikėtinas didesnis rinkos kintamumas.

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko staigų kilimą aukščiau pasipriešinimo 1.0863 lygio, kuris vėliau atliko palaikymo lygio funkciją ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0863, 1.0820 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.0930 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0930 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0970 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1058 lygio, kuris sutampa su galimu 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0569-1.0950) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1058 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1137 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1196 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0765 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0569-1.0950) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0710 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0569-1.0950) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0710 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0636 lygio, kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0677 lygis, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0636 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0523 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti trumpalaikės kilimo tendencijos linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0523 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.2946 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2865 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, o vėliau kurso korekcija link palaikymo 1.2946 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2946 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3165 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2865 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2742 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2810 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2742 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2564 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2656 lygis, bei 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2564 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 111.81 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (115.50-108.13) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2008 metų maksimumo 110.66. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 112.54 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (115.50-108.13) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.54 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.50 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.66 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 108.34 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 108.34 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.6843 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.6888 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6146-0.7484) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, bei link pasipriešinimo 0.6970 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7057 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7057 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2011 metų minimumo 0.7116, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6763 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7375-0.6890) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6763 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6683 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7375-0.6890) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6723 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6683 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6580 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7500, 0.7519 lygių. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7448 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7519 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7566, 0.7880 lygių, tačiau toks kurso kilimas gali būti apribotas 100 ir 200 dienų slankiųjų vidurkių. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7588 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7673 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7673 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7707 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7366 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7226 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kito siaurame diapazone apribotame pasipriešinimo 0.9950 lygio, bei palaikymo 0.9903 lygio. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono, nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0016 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0016 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0084 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0183 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.9813-1.0107) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9903 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9795 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9676 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.