Techninė Forex rinkos analizė (19 savaitė) 2016.05.09

Gegužė 09, 2016 10:43

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.1616 lygio, tačiau vėliau krito ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 1.1367 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1367 lygio, bei link kilimo kanalo palaikymo linijos. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 1.1460 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1460 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1616 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1616 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1712 lygio. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1773 lygio, bei link kilimo kanalo pasipriešinimo linijos, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1367 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1215 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0825-1.1613) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0966 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1145, 1.1100 lygiai. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0966 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.4400 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.3835-1.4767) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 1.4300 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.3835-1.4767) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.4481 lygio, bei link 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4650 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4650 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4808 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.4730 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.4808 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.4300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.4100 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.4048 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3835-1.4767) lygiu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.4048 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas atliko korekciją, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 107.84 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (111.87-105.54) lygiu. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2013 metų maksimumo 105.44, testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 107.84 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 107.84 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (111.87-105.54) lygiu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 111.81 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2013 metų maksimumo 105.44 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 102.87 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (111.87-105.54) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6574-0.7053) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio, bei aukščiau kilimo kanalo palaikymo linijos. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.6868 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.6755 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6574-0.7053) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6868 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7048 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7048 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7743- 0.6104) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7215 lygio, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6755 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6670 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6574-0.7053) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6580-0.6548 diapazono, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto diapazono taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6410 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 0.7382 lygio, tai signalizuoja apie galimą kilimo tendencijos pabaigą. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7324 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6826- 0.7832) lygiu, bei buvo kirstas 100 dienų slankiojo vidurkio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7440 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7440 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7494 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7678 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7580 lygis, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7678 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7823 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7324 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7243 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7243 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7100 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7020 ir 0.6973 lygių, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link 50 dienų slankiojo vidurkio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau pasipriešinimo 0.9669 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9669 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9790 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0327- 0.9445) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9790 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9880 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0327- 0.9445) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9880 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0000 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0327- 0.9445) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0327- 0.9445) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9669 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9543 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9543 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9480 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9480 lygio signalizuos apie galimą kritimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto palaikymo lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9256 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.