Techninė Forex rinkos analizė (19 savaitė) 2017-05-08

Gegužė 08, 2017 11:20

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.0970 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0970 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.1058 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1058 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1137 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1260 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1196 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1260 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1339 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu, bei link pasipriešinimo 1.1360 lygio. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1360 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0863 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0930 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0863 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0820 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0710 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0765 lygis, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0710 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0677 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.2946 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2946 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3165 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3370 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2946 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2810 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2865 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2810 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2656 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2742 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2656 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link kritimo kanalo pasipriešinimo linijos, bei aukščiau pasipriešinimo 112.54 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (115.50-108.13) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 112.54, 111.81 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 113.50 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 114.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.00 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 115.10 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 116.00 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 111.81 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (108.13-113.04) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.66 lygio. Kurso kritimas žemiau palaikymo 109.66 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 lygio, tačiau vėliau kursas krito link palaikymo 0.6843 lygio, o savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 0.6888 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.6888 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.6970 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7089-0.6839) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7057 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7089-0.6839) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7057 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2011 metų minimumo 0.7116, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7160 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6843 lygio, bei link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6146-0.7484) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6763 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7089-0.6839) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6763 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6723 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7366 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7448 lygio, bei link pasipriešinimo 0.7460 lygio, kuris sutampa su galimu 38% Fibonacci atsitraukimo (0.7610-0.7367) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7366 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7460 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7519 lygio, kuris sutampa su galimu 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7610-0.7367) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7500 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7519 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7566, 0.7880 lygių, tačiau toks kurso kilimas gali būti apribotas 100 ir 200 dienų slankiųjų vidurkių. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7588 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7673 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7226 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7226 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7165 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.9903 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9795 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9903 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, kurį kirto 200 slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0016 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0343-0.9812) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0016 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0084 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0343-0.9812) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9676 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0343-0.9812) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9576 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.