Techninė Forex rinkos analizė (2 savaitė) 2017-01-09

Sausis 09, 2017 09:14

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.0630 lygio, tačiau vėliau atliko korekciją link palaikymo 1.0523 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0630 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0630 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0710 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1298-1.0339) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1298-1.0339) lygiu, bei su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0872-1.0339) lygiu, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0863 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0380 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0300 lygis. Kurso kritimas žemiau 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 50 dienų slankiojo vidurkio, tačiau savaitės pabaigoje kursas krito žemiau palaikymo 1.2300 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2300, 1.2354 lygių. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2220 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2354 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2400 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2515 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2515 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2624 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2220 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2087 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2156 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2087 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1809 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 116.22 lygio, tačiau savaitės pabaigoje kursas kilo ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 118.23, 118.80 lygių. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 116.22 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 118.80 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 120.15 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (125.85-98.90) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 120.15 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 120.65 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 116.22 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 114.66 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 114.66 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 113.50 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7044 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7238-0.6861) lygiu, tačiau savaitės pabaigoje kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau palaikymo 0.6970 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.6970 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.6911 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7044, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7238-0.6861) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7044 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7170 lygio, kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6911 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6843 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6675-0.7484) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6843 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6770 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6675-0.7484) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6820 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6770 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6675 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.7325 lygio, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma kurso divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7243 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7325 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7325 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7366 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7524-0.7159) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7448 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7532 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7500 lygis, prie kurio priartėjo 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7532 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7243 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7165 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7100 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7100 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7011 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7524-0.7159) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.0084 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0019-1.0342) lygiu, tačiau savaitės pabaigoje kursas atliko korekciją link pasipriešinimo 1.0183 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kilimas link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų balandžio mėnesio minimumo 1.0440, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0019-1.0342) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 2008 metų gruodžio mėnesio minimumas 1.0368. Kurso kilimas aukščiau 2010 metų balandžio mėnesio minimumo 1.0440 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0084 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0019-1.0342) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0019, 0.9990 lygių. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9990 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0342) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9950 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9903 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9903 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.