Techninė Forex rinkos analizė (20 savaitė) 2017-05-15

Gegužė 15, 2017 09:41

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.0850 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0569-1.1016) lygiu, tačiau vėliau kursas atliko korekciją link pasipriešinimo 1.0930 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0970 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas palaikymo 1.0850 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1058 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1058 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1137 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu, bei su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0569-1.1016) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1196 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.0569-1.1016) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1196 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0850 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0820 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0735 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0569-1.1016) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0735 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0677 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0710 lygis, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0677 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.2865 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2810 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.2946 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2946 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.2365-1.2988) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3165 lygis, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.2365-1.2988) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2810 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2668 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.2365-1.2988) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2742 lygis, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.2365-1.2988) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2668 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2564 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2564 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 114.40 lygio, tačiau vėliau atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau palaikymo 113.50 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 112.54 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 113.50 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 114.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.00 lygio, kuris sutampa su galimu 127.2% Fibonacci plėtimosi (108.13-114.35) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 115.10 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 116.00 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.94 lygio, kuris sutampa su galimu 141.4% Fibonacci plėtimosi (108.13-114.35) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 116.94 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 112.54 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 111.92 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (108.13-114.35) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 111.92 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su galimu 61.8% Fibonacci atsitraukimo (108.13-114.35) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.40 lygio, kuris sutampa su galimu 78.6% Fibonacci atsitraukimo (108.13-114.35) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 109.40 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.6843 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.6888 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6146-0.7484) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7057 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.6970 lygis, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7057 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6763 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7375-0.6889) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6763 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6683 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7375-0.6889) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6723 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6683 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6580 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.7375-0.6889) lygiu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7325 lygio, kuris sutampa su harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, tačiau vėliau kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau pasipriešinimo 0.7366 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7366 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7448, 0.7460 lygių.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7460 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7519 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7500 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7519 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7566 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50, 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7566 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7588 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7749-0.7328) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7226 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7226 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7165 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.0084 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0343-0.9812) lygiu, tačiau vėliau kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau palaikymo 1.0016 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0016 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9950 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0016 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0084 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0343-0.9812) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0343-0.9812) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0183 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0300 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9903 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9676 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0343-0.9812) lygiu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.