Techninė Forex rinkos analizė (21 savaitė) 2017-05-22

Gegužė 22, 2017 10:12

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.1196 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.0569-1.1016) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1137 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.1279 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.0569-1.1016) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1279 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1339 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1450 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1403 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1450 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1137 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1058 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0970 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0970 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0850 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0930 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0850 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.2946 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma kurso divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2946 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3165 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3370 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2946 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2810 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2865 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2810 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2668 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2742 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2668 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (108.13-114.35) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 111.92 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas 2008 metų maksimumo 110.66, testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.92 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.50 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 112.54 lygis, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 115.10 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 114.40 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 115.10 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.40 lygio, kuris sutampa su galimu 78.6% Fibonacci atsitraukimo (108.13-114.35) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 108.34 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 107.70 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7089-0.6817) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.6888 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.6970 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7057 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7089-0.6817) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7057 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kurį kirto 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6146-0.7484) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6843 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6763 lygio, kuris sutampa galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kurso kilo link pasipriešinimo 0.7460 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7500 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7519 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7519 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7566 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50, 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7566 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7588 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7749-0.7328) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7366 lygio, patvirtinimo signalu. Užtirkintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7226 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 0.9795 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link pasipriešinimo 0.9795 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9676 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0343-0.9812) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9795 lygio atvers kelią toliemsniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9903 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0016 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.0016 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9535 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9576 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9535 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.