Techninė Forex rinkos analizė (22 savaitė) 2017-05-29

Gegužė 29, 2017 09:55

Šios savaitės pabaigoje bus skelbiami svarbiausi JAV gegužės mėnesio ekonominiai statistiniai duomenys – JAV nedarbo lygio rodiklis (Unemployment Rate) ir JAV Darbuotojų skaičiaus ne žemės ūkio sektoriuje pasikeitimas (Non-Farm Employment Change), todėl tikėtinas didesnis rinkos kintamumas.

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.1279 lygio, kuris sutampa su harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, tačiau savaitės pabaigoje kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau palaikymo 1.1196 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 1.1137 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.1196 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1196 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1297 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1279 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1339 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1450 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1403 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1450 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1137 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1058 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0839-1.1266) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0970 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0970 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0850 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0930 lygis, kuris sutampa su galimu 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0839-1.1266) lygiu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0850 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.2810 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2865 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2742 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2865 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3043 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3165 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2742 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2668 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.2109-1.3043) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2564 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (1.2109-1.3043) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2564 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2423 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kito siaurame diapazone apribotame pasipriešinimo 111.92 lygio, bei 2008 metų maksimumo 110.66. Tik už tikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.92 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.50 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 112.54 lygis. Užtikrintas kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 115.10 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 114.40 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 115.10 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.40 lygio, kuris sutampa su galimu 78.6% Fibonacci atsitraukimo (108.13-114.35) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 108.34 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 107.70 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7057 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.6970 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2011 metų minimumo 0.7116.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7160 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7375-0.6817) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7236 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7214 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7236 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6888 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumas 0.6948. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6888 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6843 lygio, Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7328-0.7517) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7500 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7366 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7328-0.7517) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7519 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7519 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7566 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7328-0.7517) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7566 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7588 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7749-0.7328) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7588 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7673 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7226 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kito siaurame diapazone apribotame pasipriešinimo 0.9761 lygio, bei palaikymo 0.9716 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9761 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9795 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9903 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0016 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.0016 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9716 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9676 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9535 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9576 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9535 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.