Techninė Forex rinkos analizė (23 savaitė) 2017-06-05

Birželis 05, 2017 10:24

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas pakartotinai testavo pasipriešinimo 1.1279 lygį, kuris sutampa su harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1196 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.1339 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1339 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1450 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.0839-1.1266) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1403 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1450 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1533 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.0839-1.1266) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1196 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1137 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1137 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1058 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0930 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0970 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.0930 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko nedidelę korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau pasipriešinimo 1.2865 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2865, 1.2810 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.3043 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3043 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3165 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2810 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2742 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2668 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.2109-1.3043) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2668 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2564 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.2109-1.3043) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 109.40 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (108.13-114.35) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 111.92 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.92 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.50 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 112.54 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 108.34 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 107.70 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 106.60 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7160 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7375-0.6817) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2011 metų minimumo 0.7116.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 0.7160 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7236 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7214 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7236 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7313 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7375-0.6817) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7057 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7057 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6970 lygis, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7366 lygio, tačiau vėliau kursas atliko korekciją link pasipriešinimo 0.7448 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7500 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7366 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7519 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7519 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7566 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7566 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7588 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7749-0.7328) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7588 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7673 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7226 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7159-0.7749) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 0.9640 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.9640 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9541 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9443-1.0342) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9640 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9716 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9676 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9716 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.9795 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9903 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9857 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.9903 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9541 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.