Techninė Forex rinkos analizė (25 savaitė) 2017-06-19

Birželis 19, 2017 08:24

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.1137 lygio, o vėliau atliko nedidelę korekciją link pasipriešinimo 1.1196 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas palaikymo 1.1137 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.1279 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1279 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1339 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1403 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0839-1.1295) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1403 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1533 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1450 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1533 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1137 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1058 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0839-1.1295) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0930 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0839-1.1295) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0970 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0930 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0850 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.2770 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2865 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2668 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2865 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2983 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3043 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2668 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2564 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.2109-1.3043) lygiu, bei prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2564 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2423 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2340 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2340 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 109.40 lygio, susiformavo dvigubo dugno figūra, o kursas toliau atliko kilimą aukščiau 2008 metų maksimumo 110.66 ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau 50 dienų slankiojo vidurkio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2008 metų maksimumo 110.66. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 111.92 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.92 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.54 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.54 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti simetriško trikampio figūros, pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau šio pasipriešinimo 114.40 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.40 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti simetriško trikampio figūros, palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 108.34 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 107.70 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas tęsė kilimą link pasipriešinimo 0.7313 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7375-0.6817) lygiu, tačiau vėliau kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 0.7236 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7214 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7313 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 0.7313 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7367 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7214 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7160 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7057 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7057 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7615 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7588 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7673 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7673 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7707 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7749-0.7328) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7764 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7730 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7764 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7588 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7566 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7519, 0.7500 lygių, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.9716 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9716 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9795 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9613) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9613) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis, bei pasipriešinimo 0.9903 lygis, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9613) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0016 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9716 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9443-1.0342) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9676 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9541 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9443-1.0342) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0098-0.9613) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.