Techninė Forex rinkos analizė (26 savaitė) 2017-06-26

Birželis 26, 2017 09:21

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kito siaurame diapazone apribotame pasipriešinimo 1.1196 lygio, bei palaikymo 1.1137 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0839-1.1295) lygiu. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1196 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1339 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1616-1.0339) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1279 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1339 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1403 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0839-1.1295) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1403 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1533 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1450 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1533 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1137 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1058 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0839-1.1295) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0930 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0839-1.1295) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0970 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0930 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0850 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.2594 lygio, tačiau vėliau kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 1.2770 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.3047-1.2590) lygiu. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2770 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2647 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2770 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2865 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3047-1.2590) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2865 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2983 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3043 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2647 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2594 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2594 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2423 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis, bei kilimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2423 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2340 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2340 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 111.78 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (108.81-111.78) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 111.78 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.78 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.54 lygio, kuris sutampa su galimu 127.2% Fibonacci plėtimosi (108.81-111.78) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.54 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti simetriško trikampio figūros, pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 114.40 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.40 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (108.81-111.78) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti simetriško trikampio figūros, palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 108.34 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 107.70 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7214 lygio, tačiau vėliau kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.7270 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7313 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7270 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 0.7313 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7367 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7270 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7214 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7236 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7214 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7160 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7057 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7057 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7535 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7370-0.7635) lygiu, tačiau vėliau kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.7588 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7588 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7535 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7588 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7615 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7673 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7673 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7707 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7370-0.7635) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo tendencijos linija. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7707 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7535 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7500 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7370-0.7635) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7519 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7448 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7366 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.9676 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9443-1.0342) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9765 lygio, bei link pasipriešinimo 0.9795 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9613) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9613) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis, bei pasipriešinimo 0.9903 lygis, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9613) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9541 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9443-1.0342) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0098-0.9613) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.