Techninė Forex rinkos analizė (28 savaitė) 2017-07-10

Liepa 10, 2017 09:15

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko nedidelę korekciją link palaikymo 1.1339 lygio, tačiau vėliau kursas kilo ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 1.1403 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1339 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.1450 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1450 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1533 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.1118-1.1446) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1533 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1616 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1616 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1339 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1279 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1118-1.1446) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1279 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1137 lygio, tačiau toks kurso kritimas gali būti apribotas palaikymo 1.1196 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1118-1.1446) lygiu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.1137 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko korekciją link palaikymo 1.2865 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.2588-1.3029) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2983 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2770 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.2588-1.3029) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2983 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3043 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3165 lygis, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.2588-1.3029) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2770 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2647 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2588-1.3029) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2594 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas tęsė kilimą aukščiau simetriško trikampio figūros pasipriešinimo linijos ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 114.40 lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 112.54 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 114.40 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 114.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.00 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 115.10 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 116.00 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 116.94 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas žemiau palaikymo 112.54 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 111.78 lygis, prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Kurso kritimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7270 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7236 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7170-0.7346) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7334 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7334 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7400 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7170-0.7346) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7367 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7450 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.7170-0.7346) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7236 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7160 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7214 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7160 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 2011 metų minimumo 0.7116, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko korekciją link palaikymo 0.7588 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas pakartotinas palaikymo 0.7588 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7615 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7615 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7673 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7673 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7707 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7707 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7764 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7730 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7764 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7588 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7500 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7370-0.7711) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7535 lygis, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7370-0.7711) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas atliko korekciją link pasipriešinimo 0.9676 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.9676 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9614 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9553) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9795 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9903 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9614 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9541 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9443-1.0342) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9541 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio, kuris sutampa su galimu 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0098-0.9553) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.