Techninė Forex rinkos analizė (29 savaitė) 2017-07-17

Liepa 17, 2017 08:31

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kito siaurame diapazone apribotame palaikymo 1.1390 lygio, bei pasipriešinimo 1.1467 lygio. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1467 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1616 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1533 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1616 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1390 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1279 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1339 lygis, bei kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1279 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1196 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.1196 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.3024 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.3165 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3165 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3370 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3024 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2865 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2865 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2770 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas atliko korekciją link palaikymo 112.54 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 111.78 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (108.81-114.50) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50, 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 114.40 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 114.40 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.00 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (108.81-114.50) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 115.10 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 116.00 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas žemiau palaikymo 111.78 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.40 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (108.81-114.50) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti trumpalaikės kilimo tendencijos linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 109.40 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7367 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7334 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7400 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7170-0.7346) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7450 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.7170-0.7346) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7450 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2016 metų maksimumo 0.7484, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7334 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7270 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7270 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7214 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7236 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7160 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7825 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 0.7764 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7872 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7872 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7934 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7934 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2010 metų minimumo 0.8066, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7764 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7707 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7630 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7630 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7576 lygio, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kito siaurame diapazone apribotame pasipriešinimo 0.9676 lygio, bei palaikymo 0.9614 lygio. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9553) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9795 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9903 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9614 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9541 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9443-1.0342) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9541 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio, kuris sutampa su galimu 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0098-0.9553) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.