Techninė Forex rinkos analizė (3 savaitė) 2017-01-16

Sausis 16, 2017 09:45

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.0650 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0523 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.0710 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1298-1.0339) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1298-1.0339) lygiu, bei su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0872-1.0339) lygiu, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0863 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0863 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0965 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0523 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0380 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0300 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kito siaurame diapazone apribotame pasipriešinimo 1.2220 lygio, bei palaikymo 1.2156 lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2220, 1.2300 lygių. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2156, 1.2087 lygių.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2400 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.2774-1.2039) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.2354 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2400 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2515 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2087 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1809 lygio, patvirtinimo signalu, kuris taip pat yra žemiausia istorinė žemuma, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 114.66 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 114.66 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 113.50 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 114.66 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.22 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (118.66-113.75) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 118.23 lygio, kuris sutampa su galimu 88.6% Fibonacci atsitraukimo (118.66-113.75) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 113.50 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 111.81 lygio, kuris sutampa su galimu 141.4% Fibonacci plėtimosi (118.66-113.75) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su galimu 161.8% Fibonacci plėtimosi (118.66-113.75) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2011 metų minimumo 0.7116. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7170 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7484-0.6861) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7170 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7237 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7207 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7237 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7313 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7044 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6970 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6911 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumas 0.6948. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6911 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6843 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6675-0.7484) lygiu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7500 lygio, prie kurio priartėjo 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7448 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7536 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7777-0.7159) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7536 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7650 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7777-0.7159) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7593 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7650 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7696 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7366 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7243 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7325 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7243 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240 lygio, tačiau vėliau kursas krito link palaikymo 1.0084 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.0019 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0183 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0019 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9990 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9990 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0342) lygiu, bei kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0342) lygiu, bei prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9903 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.