Techninė Forex rinkos analizė (30 savaitė) 2017-07-24

Liepa 24, 2017 09:02

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.1616 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1616 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1773 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1773 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2010 metų minimumo 1.1875, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1616 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1533 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1533 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1339 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1467, 1.1390 lygiai, bei kilimo kanalo palaikymo linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.1339 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.2965 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.2811-1.3125) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas pakartotinas palaikymo 1.2965 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.3024 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3024 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.2811-1.3125) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3165 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2965 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2865 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2770 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2770 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2647 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2647 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 111.78 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 111.78 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2008 metų maksimumo 110.66.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.78 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.54 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.54 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.40 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (108.81-114.50) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti trumpalaikės kilimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.40 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 108.34 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.7170-0.7346) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 0.7400 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2016 metų maksimumo 0.7484, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.8834-0.6142) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2016 metų maksimumo 0.7484, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7557 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7557 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7611 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7334 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti palaikymo 0.7367 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7334 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7270 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7270 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas tęsė kilimą ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.7934 lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 0.7872 lygio. Taip pat neatmetamas pakartotinas pasipriešinimo 0.7934 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7934 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2010 metų minimumo 0.8066, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėt lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, kuris sutampa su galimu 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7570-0.7988) lygiu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7872 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7825 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.7988) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7764 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.7988) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7764 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7707 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475 ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius žemiau 30, matomas užsitęsęs kurso kritimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link pasipriešinimo 0.9541 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9400 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9541 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9676 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9614 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9676 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.9765 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9256 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9150 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.