Techninė Forex rinkos analizė (32 savaitė) 2017-08-07

Rugpjūtis 07, 2017 08:28

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2010 metų minimumo 1.1875, tačiau vėliau atliko korekciją link palaikymo 1.1773 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas 2010 metų minimumo 1.1875, testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 1.1875, taps tolimesnio kurso kilimo link 2012 metų minimumo 1.2042, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau 2012 metų minimumo 1.2042 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1616 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1118-1.1912) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1616 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1533 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1118-1.1912) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1533 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1390 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1467 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.1390 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD


Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.3024 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.2811-1.3265) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.3109 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2965 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3109 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3370 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.2811-1.3265) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2965 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2865 lygio, kuris sutampa su galimu 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2811-1.3265) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2770 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2770 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kito diapazone apribotame 2008 metų maksimumo 110.66, bei palaikymo 109.96 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (108.81-114.50) lygiu. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 111.89 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.89 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.54 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.54 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.96 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.40 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (108.81-114.50) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas žemiau palaikymo 109.40 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 108.34 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 108.34 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 106.60 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7400 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link 2016 metų maksimumo 0.7484, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.8834-0.6142) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7400, 0.7367 lygių, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2016 metų maksimumo 0.7484 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7557 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7557 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7678 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7611 lygis, bei kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7678 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7367 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7334 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7201-0.7557) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7334 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7236 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7201-0.7557) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7236 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7160 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7214 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7160 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 0.7956 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7872 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7956 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7956 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų minimumo 0.8066, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.8010 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 0.8066, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7872 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7825 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7764 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7764 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7707 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7630 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9439) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9676 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9795 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9439) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9439) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9903 lygis, bei 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0016 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9439) lygiu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9541 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9614 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9541 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9400 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.