Techninė Forex rinkos analizė (34 savaitė) 2017-08-21

Rugpjūtis 21, 2017 08:58

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2010 metų minimumo 1.1875.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 1.1875, taps tolimesnio kurso kilimo link 2012 metų minimumo 1.2042, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2012 metų minimumo 1.2042 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2243 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1118-1.1912) lygiu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1616 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1118-1.1912) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1616 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1533 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1118-1.1912) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1533 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1467 lygio. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.1467 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.2865 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2811-1.3265) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma kurso divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2965 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2770 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1986-1.3265) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2965 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3109 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3024 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3109 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2770 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2635 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1986-1.3265) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2594 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2008 metų maksimumo 110.66, tačiau vėliau kursas krito link palaikymo 109.04 lygio. Grafike matoma susiformavusi dviguba apačia, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 109.96 lygio, bei link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (114.49-108.60) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 108.34 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 111.89 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.89 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.54 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.75 lygio, kuris sutampa su galimu 88.6% Fibonacci atsitraukimo (114.49-108.60) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 108.34 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 106.60 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (98.90-118.66) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 107.70 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 106.60 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2013 metų maksimumo 105.44, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7214 lygio, tačiau vėliau atliko korekciją link pasipriešinimo 0.7334 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7269 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7367 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7367 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7400 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2016 metų maksimumo 0.7484, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7558-0.7222) lygiu, bei su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.8834-0.6142) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7450 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2016 metų maksimumo 0.7484, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7557 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7269 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7214 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis, bei palaikymo 0.7137 lygis, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7558-0.7222) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7057 lygio, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7956 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7872 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.8010 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.8066-0.7810) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.8010 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų minimumo 0.8066. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 0.8066, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.8240 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7872 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7825 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7764 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu, bei buvo kirstas 50 dienų slankiojo vidurkio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7764 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7707 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.8066-0.7810) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7630 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9439) lygiu, tačiau vėliau kursas krito link palaikymo 0.9614 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9541 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9676 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9765 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9439) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9795 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9439) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9903 lygis, bei 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9614 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9541 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9400 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9256 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0098-0.9439) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9256 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.