Techninė Forex rinkos analizė (35 savaitė) 2016.08.29

Rugpjūtis 29, 2016 11:34

Šios savaitės pabaigoje bus skelbiami svarbiausi JAV rugpjūčio mėnesio ekonominiai statistiniai duomenys – JAV nedarbo lygio rodiklis (Unemployment Rate) ir JAV Darbuotojų skaičiaus ne žemės ūkio sektoriuje pasikeitimas (Non-Farm Employment Change), todėl šią savaitę yra tikėtinas didesnis rinkos kintamumas.

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.1188 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0910-1.1365) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.1221 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.1132 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0910-1.1365) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1221 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1360 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1318 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1360 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1460 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1413 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1460 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1533 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1132 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1100 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1025 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1025 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0964 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0910-1.1365) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0910 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0910 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0820 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.3285 lygio, bei link krentančio trikampio pasipriešinimo linijos. Savaitės pabaigoje kursas atliko nedidelę korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 1.3064 lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, grafike matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 1.3064 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.3165 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3165 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3285 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3370 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3533-1.2796) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link 2009 metų minimumo 1.3502, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3064 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2880 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2880 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2796 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, bei yra žemiausia istorinė žemuma. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2796 lygio signalizuos apie galimą ilgalaikės kritimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.3533-1.2796) lygio, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 100.80 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 102.63 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (107.48-99.53) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 100.80 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 102.63 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 103.98 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti krentančio kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2013 metų maksimumo 105.44, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 104.82 lygis. Kurso kilimas aukščiau 2013 metų maksimumo 105.44 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 100.80 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 98.90 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 100.00 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 98.90 lygio signalizuos apie galimą ilgalaikės kritimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2013 metų spalio mėnesio minimumo 96.60. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7215 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.6951-0.7380) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6951-0.7380) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7320 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7320 lygio signalizuos apie galimą kilimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7440 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7557 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7743-0.6148) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.6951-0.7380) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7557 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7048 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6951-0.7380) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kylančio kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7048 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6970 lygio, bei link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Kurso kritimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link 50 dienų slankiojo vidurkio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau palaikymo 0.7578 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7578 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7500 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kylančio kanalo palaikymo linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7578 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7643 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7643 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7750 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7686 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7750 lygio signalizuos apie galimą kilimo tendencijos pratęsimą, bei taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7823 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7440 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7144-0.7755) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7369 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7144-0.7755) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7369 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7310 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.9790 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9950-0.9536) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 0.9741 lygio, prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Taip pat neatmetama kurso kilimo, aukščiau pasipriešinimo 0.9790 lygio, galimybė, o vėliau kurso korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9790 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9836 lygio, kurį kirto 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9885 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0000 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9741 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9690 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9690 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9540 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9632, 0.9584 lygiai. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9540 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.