Techninė Forex rinkos analizė (36 savaitė) 2016.09.05

Rugsėjis 05, 2016 10:15

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.1132 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0910-1.1366) lygiu, atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 1.1196 lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, bei nedidelis kilimo impulsas, todėl artimiausiu metu tikėtinas antras kilimo impulsas link pasipriešinimo 1.1196, 1.1221 lygių. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.1132 lygio, prie kurio priartėjo 50 ir 200 dienų slankieji vidurkiai.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1221 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1360 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1290 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1360 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1460 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1413 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1460 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1132 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1100 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1025 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1365-1.1122) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1025 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0964 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0910-1.1365) lygiu, bei su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.1365-1.1122) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0910 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0910 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0820 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.3370 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.2865-1.3278) lygiu, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtina nedidelė kurso korekcija link palaikymo 1.3266 lygio, o vėliau kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3370 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3370 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų minimumo 1.3502. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio signalizuos apie galimą kilimo tendencijos pradžią, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3266 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.3064 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.3165 lygis, kurį kirto 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3064 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2880 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau krentančio kanalo pasipriešinimo linijos, bei link pasipriešinimo 104.00 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 102.63 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 104.82 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 104.82 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2013 metų maksimumo 105.44, kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 106.57 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (107.48-99.53) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 102.63 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 100.00 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 100.80 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 100.00 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7320 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7215 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.6951-0.7380) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7320 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7320 lygio signalizuos apie galimą kilimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7440 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7557 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7743-0.6148) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.6951-0.7380) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7557 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7215 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6951-0.7380) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7048 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6951-0.7380) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kylančio kanalo palaikymo linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7048 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7500 lygio, o vėliau atliko korekciją link pasipriešinimo 0.7578 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7500 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7650 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7755-0.7489) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7650 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7693 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7755-0.7489) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7750 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7750 lygio signalizuos apie galimą kilimo tendencijos atsinaujinimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7823 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7144-0.7755) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7374 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7144-0.7755) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7755-0.7489) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7374 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7310 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.9885 lygio, tačiau savaitės pabaigoje kursas krito ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 0.9790 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.9836 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9765 lygio, kurį kirto 50 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9836 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9885 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0000 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0000 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0084 lygio, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9690 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9690 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9666 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9536-0.9884) lygiu, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9577 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9536-0.9884) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9632 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9577 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9540 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.