Techninė Forex rinkos analizė (36 savaitė) 2017-09-04

Rugsėjis 04, 2017 08:49

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link 2010 metų minimumo 1.1875, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1662-1.2070) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1818 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1662-1.2070) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.1980 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1980 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2012 metų minimumo 1.2042. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2012 metų minimumo 1.2042 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2243 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1662-1.2070) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.2243 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1818 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1662-1.2070) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1616 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1616 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1467 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1533 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.1467 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas pakartotinai testavo pasipriešinimo 1.2965 lygį, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.3266-1.2770) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.3024 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.3266-1.2770) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2865 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3024 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3109 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3370 lygio, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2865 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2770 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1986-1.3265) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2770 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2635 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1986-1.3265) lygiu, bei su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.3266-1.2770) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2423 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2594 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2423 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (114.49-108.27) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas, bei pakartotinas 2008 metų maksimumo 110.66 testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 109.83 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.03 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (114.49-108.27) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.03 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.75 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.75 lygio, kuris sutampa su galimu 88.6% Fibonacci atsitraukimo (114.49-108.27) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.83 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 108.34 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 108.86 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 108.34 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 106.60 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (98.90-118.66) lygiu, bei su 127.2% Fibonacci plėtimosi (114.49-108.27) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 107.70 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 106.60 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas tęsė kritimą link palaikymo 0.7156 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link pasipriešinimo 0.7214 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7214 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7269 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7269 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7334 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7334 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7400 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7367 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7450 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7057 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7096 lygis, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6817-0.7557) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7057 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6970 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6817-0.7557) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7872 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu, tačiau vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 0.7964 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.8066-0.7810) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas palaikymo 0.7872 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.8010 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.8066-0.7810) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.8010 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų minimumo 0.8066. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 0.8066, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.8240 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7872 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7825 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7825 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7764 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7570-0.8066) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7764 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7707 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.8066-0.7810) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, tačiau vėliau atliko korekciją link pasipriešinimo 0.9676 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9427) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9614 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.9676 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9427) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo kanalo pasipriešinimo linija, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9427) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9795 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9427) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9903 lygis, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0016 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9427) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9614 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9541 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9400 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9256 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0098-0.9427) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9256 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.