Techninė Forex rinkos analizė (37 savaitė) 2016.09.12

Rugsėjis 12, 2016 10:40

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko antrą kilimo impulsą link pasipriešinimo 1.1290 lygio, o savaitės pabaigoje atliko korekciją link palaikymo 1.1221 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1122-1.1326) lygiu. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.1290 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.1196 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1122-1.1326) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1290 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1360 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1413 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1122-1.1326) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1455 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.1122-1.1326) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1196 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1132 lygio, kurį kirto 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1025 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1365-1.1122) lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1100 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.1025 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.3370 lygio, tačiau savaitės pabaigoje kursas atliko korekciją link palaikymo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.3058-1.3442) lygiu. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.3370 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.3165 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3370 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų minimumo 1.3502, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3443 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2009 metų minimumo 1.3502 signalizuos apie galimą kilimo tendencijos pradžią, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3165 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.3064 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2880 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 101.38 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (99.53-104.32) lygiu, o savaitės pabaigoje kursas atliko korekciją link pasipriešinimo 102.75 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (104.31-101.20) lygiu. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 101.38 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 104.00 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (104.31-101.20) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 104.00 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 104.82 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 106.57 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 2013 metų maksimumas 105.44. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 106.57 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 101.38 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 100.00 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (99.53-104.32) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (104.31-101.20) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 100.80 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 100.00 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 98.90 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, tačiau savaitės pabaigoje kursas atliko korekciją link palaikymo 0.7313 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7203-0.7484) lygiu. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7313 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7450 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7450 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7557 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7203-0.7484) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7313 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7215 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7215 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kylančio kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7048 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7696 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7755-0.7489) lygiu, tačiau savaitės pabaigoje kursas krito link palaikymo 0.7545 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7489-0.7731) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7578 lygio, kurį kirto 50 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7500 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7578 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7650 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7650 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7750 lygio patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7696 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7750 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7827 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7489-0.7731) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7827 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7144-0.7750) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7374 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7144-0.7755) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7755-0.7489) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kylančios tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7374 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7310 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.9666 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9536-0.9884) lygiu, tačiau vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.9884-0.9648) lygiu, bei kurį kirto 50 dienų slankusis vidurkis ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.9790 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9884-0.9648) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9690 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9790 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9836 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9884-0.9648) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9885 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0000 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9690 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9632 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9666 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9632 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9577 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9536-0.9884) lygiu, bei su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.9884-0.9648) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9577 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9497 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.9884-0.9648) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9540 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9497 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.