Techninė Forex rinkos analizė (37 savaitė) 2017-09-11

Rugsėjis 11, 2017 08:25

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2012 metų minimumo 1.2042 ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1980 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė aukščiau 2012 metų minimumo 1.2042, o vėliau korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2012 metų minimumo 1.2042 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2243 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2243 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2505 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1980 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų minimumo 1.1875. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1818 lygis, bei kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1616 lygio, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.3246 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma kurso divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.3109 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.3246 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3246 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3370 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3370 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų minimumo 1.3502, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau 2009 metų minimumo 1.3502 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3109 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2965 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.3024 lygis, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2965 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2865 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis, bei kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2865 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2770 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 107.70 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 108.34 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 106.60 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (114.49-108.27) lygiu, bei su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (98.90-118.66) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 108.34 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 109.83 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 108.86 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 109.83 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2008 metų maksimumo 110.66, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 112.03 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 112.03 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 106.60 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2013 metų maksimumo 105.44. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 104.28 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (114.49-108.27) lygiu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7334 lygio, tačiau vėliau atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.7269 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7214 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7334 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7334 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7400 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7557-0.7132) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7367 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2016 metų maksimumo 0.7484, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.8834-0.6142) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7450 lygis. Kurso kilimas aukščiau 2016 metų maksimumo 0.7484 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7214 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7156 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7156 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7096 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6817-0.7557) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis, bei 2011 metų minimumas 0.7116. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7096 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6970 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6817-0.7557) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7057 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6970 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2010 metų minimumo 0.8066 ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma kurso divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.8010 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7807-0.8124) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų maksimumo 0.8295, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.8240 lygis. Kurso kilimas aukščiau 2015 metų maksimumo 0.8295 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.8010 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7964 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7807-0.8124) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7872 lygio, kuris sutampa su galimu 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7807-0.8124) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7825 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475 ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9400 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9614 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9541 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9614 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9765 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9676 lygis, kritimo kanalo pasipriešinimo linija, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9256 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0098-0.9427) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kritimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9256 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9150 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.0098-0.9427) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.