Techninė Forex rinkos analizė (38 savaitė) 2016.09.19

Rugsėjis 19, 2016 10:21

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link 200 dienų slankiojo vidurkio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.1132 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.1196 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1196 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1290 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1221 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1290 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1360 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1455 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.1045-1.1365) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1413 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1455 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1132 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1025 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1365-1.1122) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1100 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1025 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0964 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.1365-1.1122) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0910 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 1.3064 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.3064 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2880 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3064 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3165 lygio, kurį kirto 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3370 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3246 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3370 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2880 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2796 lygio, kuris yra žemiausia istorinė žemuma, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2796 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.3480-1.2863) lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 102.75 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (104.31-101.20) lygiu, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 102.75 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 101.38 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (99.53-104.32) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 102.75 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 104.00 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (104.31-101.20) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2013 metų maksimumo 105.44, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis, bei pasipriešinimo 104.82 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2013 metų maksimumo 105.44 taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 106.57 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 101.38 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 100.00 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (99.53-104.32) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (104.31-101.20) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 100.80 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 100.00 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 98.90 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 0.7313 lygio, vėliau šis lygis atliko pasipriešinimo lygio funkciją ir savaitės prekybos sesiją kursas baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7215 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6951-0.7484) lygiu, bei buvo kirstas 50 dienų slankiojo vidurkio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7313 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7313 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7450 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7557 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7203-0.7484) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7215 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kylančio kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7048 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7048 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6970 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7448 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7144-0.7755) lygiu, bei link kilimo tendencijos linijos. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas palaikymo 0.7448 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7500, 0.7545 lygių.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7545 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7578 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7650 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7650 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7750 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7696 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7750 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7374 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7144-0.7755) lygiu, bei su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7755-0.7489) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7374 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7310 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7243 lygio, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.9790 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9790, 0.9765 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9836 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9884-0.9648) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9836 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9885 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0000 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0000 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0027 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.9536-0.9884) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9690 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9690 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9632 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9666 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9632 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9577 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9536-0.9884) lygiu, bei su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.9884-0.9648) lygiu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9577 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.