Techninė Forex rinkos analizė (38 savaitė) 2017-09-18

Rugsėjis 18, 2017 08:48

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link 2010 metų minimumo 1.1875, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1661-1.2092) lygiu, vėliau atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 1.1980 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas 2010 metų minimumo 1.1875 testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2012 metų minimumo 1.2042.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2012 metų minimumo 1.2042 taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2243 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų minimumo 1.1875 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1818 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1661-1.2092) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1818 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1661-1.2092) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1616 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau 2009 metų minimumo 1.3502 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2009 metų minimumo 1.3502. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4048 lygio, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2009 metų minimumo 1.3502 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.3370 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.3246 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3246 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.3109 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (114.49-107.28) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 109.83 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 112.03 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.03 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.82 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (114.49-107.28) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.82 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.75 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (114.49-107.28) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.83 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 108.86 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (98.90-118.66) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 108.86 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 107.70 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 108.34 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 107.70 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 106.60 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (98.90-118.66) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7214 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7132-0.7337) lygiu, tačiau vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 0.7293 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7557-0.7132) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7269 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.6817-0.7557) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7334 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7334 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7400 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7557-0.7132) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7367 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2016 metų maksimumo 0.7484, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.8834-0.6142) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7450 lygis. Kurso kilimas aukščiau 2016 metų maksimumo 0.7484 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7269 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7214 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7214 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7156 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7132-0.7337) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7156 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7096 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6817-0.7557) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis, bei 2011 metų minimumas 0.7116. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7096 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7057 lygio. Kurso kritimas žemiau palaikymo šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7964 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7807-0.8124) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtina kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas palaikymo 0.7964 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2010 metų minimumo 0.8066.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 0.8066 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.8240 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7964 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7872 lygio, kuris sutampa su galimu 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7807-0.8124) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis.. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7872 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7764 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7825 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7764 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.9676 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9418) lygiu, vėliau kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.9614 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9541 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.9676 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9418) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9795 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.9903 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9541 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9256 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.