Techninė Forex rinkos analizė (39 savaitė) 2016.10.03

Spalis 03, 2016 10:58

Šios savaitės pabaigoje bus skelbiami svarbiausi JAV rugsėjo mėnesio ekonominiai statistiniai duomenys – JAV nedarbo lygio rodiklis (Unemployment Rate) ir JAV Darbuotojų skaičiaus ne žemės ūkio sektoriuje pasikeitimas (Non-Farm Employment Change), todėl tikėtinas didesnis rinkos kintamumas.

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.1196 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Grafike matoma geometrinė simetriško trikampio figūra, todėl artimiausiu metu tikėtinas didesnis kurso judėjimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1276 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1360 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1360 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1462 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1615-1.0910) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1413 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1462 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1533 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1615-1.0910) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1533 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1196 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1132 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1132 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1025 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1365-1.1122) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.1100 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1025 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0965 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.1365-1.1122) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas ir toliau kito diapazone apribotame pasipriešinimo 1.3073 lygio, bei palaikymo 1.2946 lygio. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3073 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3165 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3370 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.3246 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3370 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2946 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2796 lygio, kuris yra žemiausia istorinė žemuma, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2880 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2796 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.3480-1.2863) lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas pakartotinai testavo palaikymo 100.00 lygį, tačiau vėliau kursas kilo link krentančio trikampio figūros pasipriešinimo linijos, bei link pasipriešinimo 101.65 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (104.31-100.09) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 100.80 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 102.75 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (104.31-100.09) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 102.75 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 104.00 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 104.82 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 100.80 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 100.00 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (99.53-104.31) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 100.00 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 98.90 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (104.31-100.09) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 98.90 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link 2013 metų spalio mėnesio minimumo 96.60, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kito diapazone apribotame pasipriešinimo 0.7313 lygio, bei palaikymo 0.7237 lygio. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono, nurodys tolimesnę tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7313 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7360 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7450 lygio signalizuos apie galimą ilgalaikės kilimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7557 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7237 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7207 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7207 lygio signalizuos apie galimą kilimo kanalo pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis, bei kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7048 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6970 lygio, bei link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7696 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7731-0.7441) lygiu, vėliau atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7696 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7600 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7441-0.7709) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7696 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7733 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7822 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7441-0.7709) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7885 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7600 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7545 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7441-0.7709) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7545 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7500 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7441-0.7709) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7448 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7366 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7731-0.7441) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.9640 lygio, tačiau vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 0.9714 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9676 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.9884-0.9638) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9790 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9884-0.9638) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9885 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9836 lygis, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9884-0.9638) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9885 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.9950 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9640 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9576 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.9884-0.9638) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9576 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9540 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.9884-0.9638) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9400 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.