Techninė Forex rinkos analizė (39 savaitė) 2017-09-25

Rugsėjis 25, 2017 08:58

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link 2010 metų minimumo 1.1875, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1661-1.2092) lygiu, vėliau kursas atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 1.1980 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas 2010 metų minimumo 1.1875 testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2012 metų minimumo 1.2042.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2012 metų minimumo 1.2042, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2243 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų minimumo 1.1875 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1818 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1661-1.2092) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1818 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1661-1.2092) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1616 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652, tačiau vėliau atliko nedidelę korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau 2009 metų minimumo 1.3502. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 1.3370 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652 testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3835 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.4048 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3370 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.3222 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (1.2773-1.3656) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3222 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.3109 lygio, kuris sutampa su galimu 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.2773-1.3656) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 112.82 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (114.49-107.28) lygiu, tačiau vėliau atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 112.03 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas pakartotinas pasipriešinimo 112.82 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (107.30-112.71) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.82 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.75 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (114.49-107.28) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 114.40 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 115.10 lygio, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.92, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (107.30-112.71) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.92 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 108.86 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (98.90-118.66) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 108.86 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 108.34 lygio, kuris sutampa su galimu 78.6% Fibonacci atsitraukimo (107.30-112.71) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.7400 lygio, tačiau vėliau atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.7334 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7293 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7367 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7367 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7400 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7557-0.7132) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2016 metų maksimumo 0.7484, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.8834-0.6142) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7450 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2016 metų maksimumo 0.7484, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7557 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7293 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7269 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7269 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7214 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7214 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7156 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7156 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7096 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6817-0.7557) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis, bei 2011 metų minimumas 0.7116. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7096 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 0.7964 lygio, kuris vėliau atliko pasipriešinimo lygio funkciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.8010 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7872 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7807-0.8124) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.8010 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų minimumo 0.8066. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 0.8066, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7872 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7764 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7825 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7764 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7707 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7707 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau kritimo kanalo pasipriešinimo linijos, bei aukščiau pasipriešinimo 0.9676 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9676 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmeta kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9765 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9418) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9795 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio, atvers kelią tolimesniam kuro kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9418) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9903 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9676 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9614 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9614 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9541 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9541 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9400 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9400 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.