Admiral Markets apima šias įmones:

Admiral Markets UK Ltd

Įstaigos „Financial Conduct Authority“ (FCA) priežiūra
  • Svertas iki:
    1:30 Mažmeninės prekybos klientams,
    1:500 Profesionaliems klientams
  • FSCS apsauga
  • Apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso
TOLIAU
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.

Techninė Forex rinkos analizė (4 savaitė)

Sausis 25, 2016 09:42

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas pakartotinai testavo pasipriešinimo 1.0966 lygį, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1713-1.0520) lygiu, tačiau savaitės pabaigoje kursas krito ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau palaikymo 1.0820 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 1.0723 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 1.0820 lygio testavimas.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0966 ir 1.1000 lygių. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1000 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1100 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1100 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1160 lygio. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0723 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0563 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1059-1.0710) lygiu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0563 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0462 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau minėto lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę poros kursas krito žemiau 2010 metų minimumo 1.4227, tačiau vėliau atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau minėto lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius žemiau 30, matomas užsitęsęs kurso kritimas, todėl artimiausiu metu tikėtina tolimesnė kurso korekcija link pasipriešinimo 1.4400 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo tendencijos linija. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei palaikymo 1.4227 lygio testavimas..

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4634 lygio. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų minimumo 1.4227, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui, bei pakartotinam palaikymo 1.4121 lygio testavimui. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.4121 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.3913 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę poros kursas atšoko nuo palaikymo 116.00 lygio ir atliko korekciją link pasipriešinimo 118.80 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (123.54-116.01) lygiu. Artimiausiu metu tikėtinas nedidelis kurso kritimas link palaikymo 118.23 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, o vėliau grįžimas prie 118.80 lygio.

Ateityje tvirtas kurso užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 118.80 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 120.65 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (123.54-116.01) lygiu, bei buvo kirstas 100 dienų slankiojo vidurkio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 120.15 lygis. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 120.65 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 121.42 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 118.23 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 117.00 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 117.00 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 116.00 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 116.00 lygio, signalizuos apie ilgalaikės kritimo tendencijos atsinaujinimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 114.41 lygio. Kurso kritimas žemiau minėto lygio, be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę poros kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.6500 lygio, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kilimas link pasipriešinimo 0.6580 lygio, kurį kerta 100 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas palaikymo 0.6428-0.6400 diapazono testavimas, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6103-0.6896) lygiu.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6580 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.6700 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6700 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.6809 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6270 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6103-0.6896) lygiu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2009 metų liepos mėnesio minimumo 0.6200, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6103-0.6896) lygiu, bei 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.6882- 0.6345) lygiu, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę poros kursas atliko korekciją link pasipriešinimo 0.7020 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas nedidelis kurso kritimas, o vėliau kurso kilimo pratęsimas link pasipriešinimo 0.7067 lygio. Taip pat neatmetama didesnio kurso kritimo galimybė, bei palaikymo 0.6908 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7067 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7100 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7384- 0.6825) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7100 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7192 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7192 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų sausio mėnesio maksimumo 0.7267, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7384- 0.6825) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6908 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6825 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio signalizuos apie ilgalaikės kritimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6700 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę poros kursas kilo ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Grafike matoma susiformavusi apverstos vėliavos figūra, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0125 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240 testavimas.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2008 metų gruodžio mėnesio minimumo 1.0368, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0327 lygis. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0368 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų balandžio mėnesio minimumo 1.0440. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0125 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0000 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio signalizuos apie galimą kilimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9922 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9922 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9800 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9855 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9800 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.


Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 83 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.