Techninė Forex rinkos analizė (42 savaitė) 2017-10-16

Spalis 16, 2017 08:23

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2010 metų minimumo 1.1875, tačiau vėliau atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 1.1834 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas pakartotinas 2010 metų minimumo 1.1875 testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 1.1875 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1991 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2092-1.1668) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2012 metų minimumo 1.2042, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2092-1.1668) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2012 metų minimumo 1.2042, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.2243 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų rugpjūčio mėnesio maksimumo 1.1712 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1616 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1616 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.1533 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1533 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1467 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.3370 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.3222 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.3370 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.3370 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų minimumo 1.3502, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3657-1.3026) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2009 metų minimumo 1.3502, taps tolimesnio kurso kilimo link 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3222 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.3109 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.3109 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2965 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2773-1.3657) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.3024 lygis, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2965 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2865 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2773-1.3656) lygiu, bei su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.3657-1.3026) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 112.00 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2008 metų maksimumo 110.66, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 112.82 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (114.49-107.30) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.82 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.75 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (114.49-107.30) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 113.75 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 115.10 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 114.40 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 115.10 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.92. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.92 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 108.86 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (98.90-118.66) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7200 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7434-0.7055) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7156 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7200 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7200 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7240 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7434-0.7055) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7240 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7293 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7434-0.7055) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7269 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7293 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7367 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7334 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7367 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7156 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link pasipriešinimo 0.7057 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 2011 metų minimumas 0.7116. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7057 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7434-0.7055) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6970 lygis, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6817-0.7557) lygiu. Kurso kritimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.7872 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7825 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7964 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.8124-0.7732) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7964 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų minimumo 0.8066, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.8010 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų minimumo 0.8066, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų gegužės mėnesio maksimumo 0.8162, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7825 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7720 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7328-0.8124) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7764 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7720 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7630 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7328-0.8124) lygiu, bei su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.8124-0.7732) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7630 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.9726 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas, bei pakartotinas palaikymo 0.9726 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9795 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9857 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9420) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9903 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0016 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0098-0.9420) lygiu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9726 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9676 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.9420-0.9834) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9614 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9614 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9541 lygis. Kurso kritimas žemiau 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.