Techninė Forex rinkos analizė (44 savaitė) 2016.11.07

Lapkritis 07, 2016 09:49

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.1137 lygio, kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 1.1058 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė aukščiau pasipriešinimo 1.1137 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1137 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1196 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis, bei kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1196 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1260 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1365-1.0850) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1260 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1360 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1360 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1413 lygio, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1058 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0965 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0863 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0910 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0863 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0820 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.2427 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2427 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.2624 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2624 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2810 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2865 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2427 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2300 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2156 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2242 lygio. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2156 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 102.71 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (100.07-105.53) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas, bei pakartotinas pasipriešinimo 103.36 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė žemiau palaikymo 102.71 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 103.36 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 104.28 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2013 metų maksimumo 105.44, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 104.82 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2013 metų maksimumo 105.44 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 106.60 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (107.48-99.53) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 106.60 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 102.71 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 101.65 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 101.65 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 100.00 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 100.85 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 100.00 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 98.90 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.7313 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Grafike matomas kilimo kanalas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7313 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7360 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7034-0.7265) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7360 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7450 lygio, signalizuos apie galimą ilgalaikės kilimo tendencijos pratęsimą, bei taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7557 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7313 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7237 lygio, kurį kerta 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7237 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7207 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7207 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7170 lygis, bei kilimo kanalo palaikymo linija. Kurso kritimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7696 lygio, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio, bei žemiau trumpalaikės kritimo tendencijos linijos. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7650 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7696, 0.7730 lygių.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7730 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7825 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (0.7505- 0.7734) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7872 lygio, kuris sutampa 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.7505- 0.7734) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7650 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7590 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7590 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7500 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti ilgalaikės kilimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7366 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.9676 lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link pasipriešinimo 0.9765 lygio, prie kurio priartėjo 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9536-0.9997) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9795 lygio, kurį kirto 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9795 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.9903 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9857 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9903 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.9950 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9535 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9576 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9535 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų spalio mėnesio minimumo 0.9475. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9400 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.