Techninė Forex rinkos analizė (45 savaitė) 2016.11.14

Lapkritis 14, 2016 10:36

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko staigų kilimą aukščiau pasipriešinimo 1.1260 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1365-1.0850) lygiu, tačiau vėliau kursas krito link palaikymo 1.0820 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link pasipriešinimo 1.0863, 1.0910 lygių. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė žemiau palaikymo 1.0820 lygio, o vėliau kurso korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0910 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.1058 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1058 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1137 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50, 100 dienų slankieji vidurkiai, bei kritimo tendencijos linija. Užtikrintas kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1137 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1196 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0710 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.1365-1.0850) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0710 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0563 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko nedidelę korekciją, o vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 1.2624 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2523 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė aukščiau pasipriešinimo 1.2624 lygio, o vėliau kurso korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2624 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2810 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2946 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.2865 lygis, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.2946 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2523 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2354 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2354 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2242 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2300 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2242 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas atliko staigų kritimą link palaikymo 101.65 lygio, tačiau vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 106.60 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (107.48-99.53) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link 2013 metų maksimumo 105.44. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 107.70 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (100.07-105.52) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 107.70 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 109.22 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2008 metų maksimumo 110.66, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2013 metų maksimumo 105.44 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 104.28 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 104.82 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 104.28 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 103.36 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7034-0.7402) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7170 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7048 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7170 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7207 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7237 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7237 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7360 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7313 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7360 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7048 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6970 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau kilimo tendencijos linijos, link palaikymo 0.7532 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7145-0.7777) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Tai signalizuoja apie galimą kilimo tendencijos pabaigą. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7590 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetam kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7500 lygio, kurį kirto 200 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7590 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7650 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7650 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7730 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7696 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7730 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7764 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7366, bei 0.7315 lygių, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.7315 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas atliko staigų kritimą link palaikymo 0.9576 lygio, tačiau vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 0.9903 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9997-0.9550) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 0.9857, 0.9795 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9997-0.9550) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0027 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.9990 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0027 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.9536-0.9997) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0084 lygis. Kurso kilimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9795 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9765 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9765 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9640 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.9536-0.9997) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9676 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9640 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9576 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.