Techninė Forex rinkos analizė (45 savaitė) 2016.11.21

Lapkritis 21, 2016 09:18

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas tęsė kritimą link palaikymo 1.0563 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius žemiau 30, matomas užsitęsęs kurso kritimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link pasipriešinimo 1.0710 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.1615-1.0910) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0820 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0863, 1.0910 lygiai. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.0965 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, taps tolimesnio kurso kritimo link 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.2300 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.2081-1.2673) lygiu, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 1.2354 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2523 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2300 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2523 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2624 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2156 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2081-1.2673) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2242 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2156 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2087 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1809 lygio, patvirtinimo signalu, kuris yra žemiausia istorinė žemuma, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas tęsė kilimą ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau 2008 metų maksimumo 110.66. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 109.22 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 111.14 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 111.14 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 112.31 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (125.85-98.89) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 111.81 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 112.31 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 113.50 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 109.22 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 107.70 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 106.60 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 106.60 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 0.7048 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 0.6970 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7048 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7048 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7207 lygio, prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7170 lygis. Užtikrintas kurso kilimas it virtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7207 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7313 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7237 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7313 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6911 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7484-0.7032) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6911 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6820 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6868 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7315 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6826-0.7835) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius žemiau 30, matomas užsitęsęs kurso kritimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link pasipriešinimo 0.7366 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė žemiau palaikymo 0.7315 lygio, o vėliau kurso korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7448 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7500 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7777-0.7329) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7590 lygio, prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7532 lygis, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7590 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7315 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7243 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7145 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas tęsė kilimą link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.9536-0.9997) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 1.0084, 1.0027 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, o vėliau kurso korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, patvirtinimo signalu, tačiau šiam lygiui pasiekti gali reikėti kelių kilimo impulsų. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0027 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9990, 0.9950 lygių. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9903 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0122) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9857 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9795 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.