Techninė Forex rinkos analizė (46 savaitė) 2016.11.28

Lapkritis 28, 2016 09:02

Šios savaitės pabaigoje bus skelbiami svarbiausi JAV lapkričio mėnesio ekonominiai statistiniai duomenys – JAV nedarbo lygio rodiklis (Unemployment Rate) ir JAV Darbuotojų skaičiaus ne žemės ūkio sektoriuje pasikeitimas (Non-Farm Employment Change), todėl šią savaitę yra tikėtinas didesnis rinkos kintamumas.

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.0523 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius žemiau 30, matomas užsitęsęs kurso kritimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0630, 1.0710 lygių. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.0523 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1299-1.0517) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0863 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.0965 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0523 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, taps tolimesnio kurso kritimo link 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.2515 lygio, kurį kirto 50 dienų slankusis vidurkis ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas, bei pakartotinas pasipriešinimo 1.2515 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, link palaikymo 1.2354 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2515 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2624 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2865 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2354 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2300 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.2081-1.2673) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2156 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.2081-1.2673) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2242 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2156 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2087 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.1809 lygio, patvirtinimo signalu, kuris yra žemiausia istorinė žemuma, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas tęsė kilimą link pasipriešinimo 113.50 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 111.81 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio, o vėliau kurso korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 114.46 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 116.22 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 116.22 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 111.81 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 111.14 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.22 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.6970 lygio, tačiau vėliau kursas grįžo link pasipriešinimo 0.7048 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.6970 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2011 metų minimumo 0.7116.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7207 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7170 lygis, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas it virtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7207 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7237 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7237 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7313 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7313 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6970 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6911 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7484-0.7032) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6911 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6820 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6868 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6770 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6770 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko korekciją link pasipriešinimo 0.7448 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas pakartotinas pasipriešinimo 0.7448 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7366 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7448 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7500 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7593 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7777-0.7310) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7532 lygis, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7593 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7696 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7650 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7696 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6826-0.7835) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7325 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7243 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7145 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas tęsė kilimą aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, o savaitės pabaigoje kursas atliko korekciją link šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0084 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.0190 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0190 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2008 metų gruodžio mėnesio minimumo 1.0368. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9990 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0027 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9990 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9950 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0190) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9903 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.