Techninė Forex rinkos analizė (47 savaitė) 2016.12.05

Gruodis 05, 2016 09:09

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.0630 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0710 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.0630 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1299-1.0517) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0863 lygis, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0965 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1058 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.1058 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0630 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0523 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0523 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, taps tolimesnio kurso kritimo link 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 1.2624 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu, bei kurį kirto 100 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.2624 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2810 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2946 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.2865 lygio, bei kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2946 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1805) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.3165 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2624 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2515 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2515 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2354 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti kilimo kanalo palaikymo linija, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2354 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2242 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2300 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2242 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas atliko korekciją link palaikymo 111.81 lygio, tačiau vėliau kursas kilo link pasipriešinimo 114.46 lygio, o savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 113.50 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (111.35-114.81) lygiu. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 111.81 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (111.35-114.81) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 114.46 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 114.46 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.22 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (111.35-114.81) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 116.22 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 118.23 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 111.81 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 111.14 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 109.22 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7170 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2011 metų minimumo 0.7116.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7170 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7237 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7402-0.6970) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7207 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7237 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7313 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7402-0.6970) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7313 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7360 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7402-0.6970) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7048 lygio, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6970 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6820 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6911, 0.6868 lygiai. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6820 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7500 lygio, tačiau vėliau kursas krito, o savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 0.7448 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas, bei pakartotinas pasipriešinimo 0.7500 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.7366 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7593 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7777-0.7310) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7532 lygis, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7593 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7696 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7650 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7696 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7325 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7243 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7145 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas pakartotinai testavo pasipriešinimo 1.0190 lygį, tačiau vėliau atliko korekciją link palaikymo 1.0084 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.0027 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, bei link pasipriešinimo 1.0190 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0190 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2008 metų gruodžio mėnesio minimumo 1.0368. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0027 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0204) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9990 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9903 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0204) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9857 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9795 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.