Techninė Forex rinkos analizė (49 savaitė) 2016.12.12

Gruodis 12, 2016 10:01

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.0863 lygio, tačiau savaitės pabaigoje kursas krito link palaikymo 1.0523 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0630 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0630 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1299-1.0505) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0710 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0863 lygis, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.0965 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, taps tolimesnio kurso kritimo link 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, patvirtinimo signalu, tačiau šiam lygiui pasiekti gali reikėti kelių kritimo impulsų, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 1.2624 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 1.2515 lygio, bei link kilimo kanalo palaikymo linijos. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.2624 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2624 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.2730 lygis, bei 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2810 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2946 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.2865 lygis, bei kilimo kanalo pasipriešinimo linija. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2946 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.3087 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.3087 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2515 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2400 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1809-1.2775) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2300 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2354 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2156 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2242 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2156 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 114.46 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio palaikymo lygio funkciją. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matomas užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 114.46 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 116.22 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (111.35-114.81) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 116.22 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 118.23 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 118.80 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 114.46 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 113.50 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 111.81 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 111.81 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 111.14 lygis. Kurso kritimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7207 lygio, tačiau vėliau kursas krito link kilimo kanalo palaikymo linijos, bei link 2011 metų minimumo 0.7116 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas pakartotinas 2011 metų minimumo 0.7116 testavimas. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7170 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7170 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7237 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7402-0.6970) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7207 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7237 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7313 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7402-0.6970) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7313 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7360 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7402-0.6970) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7048 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6970 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6868 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6911 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.6868 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko nedidelę korekciją link palaikymo 0.7448 lygio, o savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Grafike matoma geometrinė kylančio trikampio figūra, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7500 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė žemiau minėto geometrinės trikampio figūros palaikymo linijos, o vėliau kurso korekcija link pasipriešinimo 0.7448 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7593 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.7777-0.7310) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7532 lygis, prie kurio priartėjo 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7593 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7696 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7650 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7696 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7722 lygio, kuris sutampa su 88.6 Fibonacci atsitraukimo (0.7777-0.7310) lygiu, tačiau toks kurso kilimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau geometrinės kylančio trikampio figūros palaikymo linijos atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7366 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7366 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7325 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7325 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7243 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7145 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.0027 lygio, tačiau savaitės pabaigoje kursas kilo link pasipriešinimo 1.0190 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų balandžio mėnesio minimumo 1.0440, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 2008 metų gruodžio mėnesio minimumo 1.0368. Kurso kilimas aukščiau 2010 metų balandžio mėnesio minimumo 1.0440 artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0027 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0084 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0027 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9950 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0212) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9990 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9903 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.