Admiral Markets apima šias įmones:

Admiral Markets UK Ltd

Įstaigos „Financial Conduct Authority“ (FCA) priežiūra
  • Svertas iki:
    1:30 Mažmeninės prekybos klientams,
    1:500 Profesionaliems klientams
  • FSCS apsauga
  • Apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso
TOLIAU
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.

Techninė Forex rinkos analizė (5 savaitė)

Vasaris 01, 2016 09:56

Šios savaitės pabaigoje bus skelbiami svarbiausi JAV sausio mėnesio ekonominiai statistiniai duomenys – JAV nedarbo lygio rodiklis (Unemployment Rate) ir JAV Darbuotojų skaičiaus ne žemės ūkio sektoriuje pasikeitimas (Non-Farm Employment Change), todėl tikėtinas didesnis rinkos kintamumas.

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas pakartotinai testavo pasipriešinimo 1.0966 lygį, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1713-1.0520) lygiu, tačiau savaitės pabaigoje kursas krito ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau palaikymo 1.0820 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 1.0723 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 1.0966-1.1000 diapazono testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0966-1.1000 diapazono atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1100 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1100 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1160 lygio. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0723 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0563 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (1.1059-1.0710) lygiu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0563 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0462 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau minėto lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę poros kursas atliko korekciją link pasipriešinimo 1.4400 lygio, tačiau savaitės pabaigoje kursas vėl krito ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau 2010 metų minimumo 1.4227, bei kritimo tendencijos linijos. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.4400 lygio arba užtikrintas kurso kritimas žemiau palaikymo 1.4227 lygio, nurodys tolimesnę tendencijos kryptį.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4634 lygio. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų minimumo 1.4227, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui, bei pakartotinam palaikymo 1.4121 lygio testavimui. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.4121 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.3913 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link 2009 metų kovo mėnesio minimumo 1.3652, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę poros kursas staiga kilo ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 121.42 lygio, kurį kerta 200 dienų slankusis vidurkis. Artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 120.65 lygio, kurį kerta 100 dienų slankusis vidurkis. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 121.42 lygio testavimas.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 121.42 lygio, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 121.84 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (123.54-116.01) lygiu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 121.84 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 123.21 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 122.30 lygis, bei kritimo tendencijos linija. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 123.21 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 125.00 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 123.80 ir 124.42 lygiai. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 125.00 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 120.65 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 120.15 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 118.80 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 118.80 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 116.85 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 118.23 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 116.85 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę poros kursas krito link palaikymo 0.6428-0.6400 diapazono, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau jo. Artimiausiu metu tikėtinas pakartotinas kurso kritimas link palaikymo 0.6428-0.6400 diapazono. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 0.6580 lygio testavimas, kurį kerta 100 dienų slankusis vidurkis.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6580 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.6684 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6882- 0.6345) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6684 lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.6880 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.6880 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6270 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6103-0.6896) lygiu. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2009 metų liepos mėnesio minimumo 0.6200, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6103-0.6896) lygiu, bei 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.6882- 0.6345) lygiu, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę po nedidelės korekcijos, kursas pratęsė kilimą ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.7100 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.7384- 0.6825) lygiu. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7067, 0.7020 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 0.7192 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7192 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų sausio mėnesio maksimumo 0.7267, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7384- 0.6825) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7267 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7364 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7440 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7020 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6908 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6908 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6825 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio signalizuos apie ilgalaikės kritimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6700 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę poros kursas kilo ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240. Grafike matomas kilimo kanalas, todėl tikėtinas tolimesnis kurso kitimas šio kanalo ribose, o artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 1.0125 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 1.0327 lygio testavimas.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0327 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2008 metų gruodžio mėnesio minimumo 1.0368. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų balandžio mėnesio minimumo 1.0440. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0742 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1731-0.7072) lygiu, tačiau šiam lygiui pasiekti gali reikėti kelių kilimo impulsų, todėl artimiausiu metu toks kurso kilimas yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0125 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0000 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio signalizuos apie galimą kilimo tendencijos pabaigą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9922 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9922 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9800 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9855 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9800 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.


Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 83 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.