Techninė Forex rinkos analizė (50 savaitė) 2016.12.19

Gruodis 19, 2016 09:14

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau 2015 metų kovo mėnesio minimumo 1.0462, vėliau kursas atliko korekciją link šio lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0523 lygio, kuris sutampa su galimu 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0669-1.0366) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.0380 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0523 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0630 lygio, kuris sutampa su galimu 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0669-1.0366) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau šio lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0820 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0710 lygis, bei 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0380 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0300 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (1.0874-1.0525) lygiu, bei su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2002 metų liepos mėnesio maksimumo 1.0210, taps tolimesnio kurso kritimo link 2002 metų rugsėjo mėnesio minimumo 0.9610, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.2400 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1809-1.2775) lygiu, bei prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.2624 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas palaikymo 1.2400 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2624 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2730 lygio, prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2730 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2865 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2300 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1809-1.2775) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2354 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2156 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2242 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2156 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.2087 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas tęsė kilimą link pasipriešinimo 118.23 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, esančius aukščiau 70, matoma divergencija, bei užsitęsęs kurso kilimas, todėl artimiausiu metu tikėtina kurso korekcija link palaikymo 116.22 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 118.80 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 118.80 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 120.15 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (125.85-98.90) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 120.15 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 121.42 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 120.65 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 121.42 lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 116.22 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 114.46 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.6970 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 0.6911 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6970 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7048 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2011 metų minimumo 0.7116, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7170 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7237 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 100 dienų slankusis vidurkis, bei pasipriešinimo 0.7207 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7237 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6911 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6843 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6675-0.7484) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6770 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6675-0.7484) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6820 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6770 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6675 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito žemiau palaikymo 0.7325 lygio, kuris dabar, tikėtina, atliks artimiausio pasipriešinimo lygio funkciją. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7325 lygio, bei link pasipriešinimo 0.7366 lygio, kuris sutampa su galimu 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.7524-0.7265) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, link palaikymo 0.7243 lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7366 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7448 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7532 lygio, kurį kirto 50 ir 200 dienų slankieji vidurkiai, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7500 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 0.7532 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7243 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7145 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7100 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (0.7524-0.7265) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7100 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.7020 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės kurso korekcijos yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, tačiau vėliau kursas atliko korekciją link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240 ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Atsižvelgiant į 14 periodų RSI indikatoriaus parodymus, matoma divergencija, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, bei link palaikymo 1.0183 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0019-1.0342) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327 testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų balandžio mėnesio minimumo 1.0440, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 2008 metų gruodžio mėnesio minimumas 1.0368. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2010 metų balandžio mėnesio minimumo 1.0440, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 1.0620 lygio, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kilimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0183 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0084 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0019-1.0342) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0125 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9990 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.0027 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9990 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.