Techninė Forex rinkos analizė (6 savaitė)

Vasaris 08, 2016 08:37

EUR/USD

Praėjusią savaitę įvyko staigus kurso kilimas, o penktadienį nedidelė kurso korekcija. Artimiausiu metu tikėtina didesnė kurso korekcija link palaikymo 1.1100 ar 1.1030 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 1.1250 lygio testavimas, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1713-1.0520) lygiu, bei harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1250 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1437 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.1332 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1437 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1500 lygio. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1030 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0966 lygio, kurį kerta 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0820 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0723 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę poros kursas kilo link pasipriešinimo 1.4634 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.5239-1.4078) lygiu, tačiau savaitės pabaigoje atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565. Artimiausiu metu tikėtina didesnė kurso korekcija link palaikymo 1.4400 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pakartotinas pasipriešinimo 1.4565 ir 1.4634 lygių testavimas.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4634 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4730 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų balandžio 21 dienos minimumo 1.4856. Kurso kilimas aukščiau minėto lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.4400 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2010 metų minimumo 1.4227. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų minimumo 1.4227, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.4121 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę įvyko stiprus kurso kritimas link palaikymo 116.66 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 118.23-118.80 diapazono. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei palaikymo 116.00 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 118.80 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 120.15 ir 120.65 lygių. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 120.65 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 121.42 lygio, kurį kerta 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 116.00 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 113.97 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (123.54-116.01) lygiu, todėl kurso kritimas žemiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 113.97 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link 2008 metų maksimumo, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę poros kursas kilo aukščiau pasipriešinimo 0.6684 lygio, tačiau savaitės pabaigoje atliko korekciją ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.6580, 0.6548 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 0.6684 lygio testavimas, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.6882- 0.6345) lygiu.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6684 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.6751 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.6880 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6548 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6410 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6410 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6270 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6103-0.6896) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 0.7192 lygio, tačiau penktadienį kursas staiga krito link palaikymo 0.7067 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kritimas link palaikymo 0.7020 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 0.7100 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7100 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7192 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7192 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2009 metų sausio mėnesio maksimumo 0.7267, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7384- 0.6826) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7267 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7364 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.6826-0.7240) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7440 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7020 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6908 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6826-0.7240) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6908 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6826 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio signalizuos apie ilgalaikės kritimo tendencijos pratęsimą, bei atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6700 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę poros kursas krito link palaikymo 0.9922 lygio, kurį kerta 100 dienų slankusis vidurkis. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0000 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei palaikymo 0.9855 lygio testavimas.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0000 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9855 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9800 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9800 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9644 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0327-0.9785) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 0.9644 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.