Techninė Forex rinkos analizė (7 savaitė) 2017-02-13

Vasaris 13, 2017 11:15

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 1.0636 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0339-1.0828) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.0710 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo žemiau palaikymo 1.0636 lygio galimybė, o vėliau kurso korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0710 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0820 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.1298-1.0339) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0765 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0820 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0863 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.0965 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.0339-1.0828) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti kritimo tendencijos linija. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.0965 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0636 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0523 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0339-1.0828) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0380 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0339-1.0828) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 2015 metų kovo mėnesio minimumas 1.0462. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0380 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0300 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę kursas kito siaurame diapazone apribotame pasipriešinimo 1.2543 lygio ir palaikymo 1.2433 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.1986-1.2705) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 ir 50 dienų slankieji vidurkiai. Tik užtikrintas kurso kilimas aukščiau arba kritimas žemiau šio diapazono nurodys tolimesnę trumpalaikės tendencijos kryptį.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 1.2543 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2642 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.2642 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.2810 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.3443-1.1809) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.2730 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.2810 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2433 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2300 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.2300 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.2140 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1986-1.2705) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 1.2220 lygis. Kurso kritimas žemiau palaikymo 1.2140 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 113.50 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (115.61-111.58) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau kritimo kanalo pasipriešinimo linijos. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 112.54 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio, o vėliau kurso korekcija link šio lygio.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 113.50 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 115.10 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (115.61-111.58) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 116.22 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 112.54 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 111.81 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2008 metų maksimumo 110.66, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (115.61-111.58) lygiu, bei prie kurio priartėjo 100 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 109.22 lygio, kuris sutampa su 161.8% Fibonacci plėtimosi (115.61-111.58) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę kursas krito link palaikymo 0.7170 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (0.6861-0.7376) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7236 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas palaikymo 0.7170 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7236 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7313 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7356 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7484-0.6861) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7356 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7450 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7170 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link 2011 metų minimumo 0.7116, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6861-0.7376) lygiu, bei prie kurio priartėjo 200 ir 50 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2011 metų minimumo 0.7116 atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7044 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7044 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6970 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.6861-0.7376) lygiu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas atliko nedidelę korekciją, tačiau vėliau kursas vėl kilo ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.7680 lygio. Grafike matoma dviguba viršūnė, todėl artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.7650 lygio. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 0.7707 lygio, kuris sutampa su 88.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7777-0.7159) lygiu.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7707 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7764 lygio, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 0.7730 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.7764 lygio, taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7825 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7872 lygio. Kurso kilimas aukščiau šio lygio be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7650 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7593 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7500 lygio, prie kurio priartėjo 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.7536 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7500 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7448 lygio, prie kurio priartėjo 50 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas kilo link pasipriešinimo 1.0050 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.0343-0.9860) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9950 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link pasipriešinimo 1.0050, 1.0084 lygių.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0084 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti 50 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125 atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0343-0.9860) lygiu, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.0183 lygis. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240, taps tolimesnio kurso kilimo link 2015 metų lapkričio mėnesio maksimumo 1.0327, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9950 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9857 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (0.9548-1.0343) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.9903 lygis, bei 200 dienų slankusis vidurkis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9857 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9795 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9676 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.