Admiral Markets apima šias įmones:

Admiral Markets UK Ltd

Įstaigos „Financial Conduct Authority“ (FCA) priežiūra
  • Svertas iki:
    1:30 Mažmeninės prekybos klientams,
    1:500 Profesionaliems klientams
  • FSCS apsauga
  • Apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso
TOLIAU
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.
Pasirinkus vieną iš priežiūros institucijų, atitinkama informacija bus rodoma visoje svetainėje. Pasirinkę kitą priežiūros instituciją matysite kitokią informaciją.

Techninė Forex rinkos analizė (8 savaitė)

Vasaris 22, 2016 10:31

EUR/USD

Praėjusią savaitę kursas pratęsė korekciją link palaikymo 1.1100 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė aukščiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kilimas link pasipriešinimo 1.1160 lygio. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė link palaikymo 1.1030 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.0710-1.1371) lygiu.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1160 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1250 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.1713-1.0518) lygiu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1332 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.1332 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.1460 lygio, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.1713-1.0518) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.1030 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0966 lygio, kuris sutampa su 61.8% Fibonacci atsitraukimo (1.0710-1.1371) lygiu, bei kurį kerta 50 ir 100 dienų slankieji vidurkiai. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 1.0966 lygio, taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.0820 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.0723 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

GBP/USD

Praėjusią savaitę poros kursas krito link 2010 metų minimumo 1.4227, o vėliau grįžo prie pasipriešinimo 1.4400 lygio, kuris sutampa su 38.2% Fibonacci atsitraukimo (1.4667- 1.4240) lygiu, tačiau savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas pakartotinas pasipriešinimo 1.4400 lygio testavimas, o vėliau kurso kritimas link 2010 metų minimumo 1.4227. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė link 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.4667- 1.4240) lygiu.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2015 metų balandžio mėnesio minimumo 1.4565, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 1.4650 lygio, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (1.5239-1.4078) lygiu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.4650 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų balandžio 21 dienos minimumo 1.4856, tačiau tokį kurso kilimą gali apriboti pasipriešinimo 1.4730 lygis. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.4856 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2010 metų minimumo 1.4227, atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 1.4121 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (1.4667- 1.4240) lygiu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 1.3913 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/JPY

Praėjusią savaitę kursas krito, bei pakartotinai testavo palaikymo 112.32 lygį. Grafike matoma seniau buvusi divergencija ir kurso korekcija, todėl artimiausiu metu tikėtinas antras kilimo impulsas, bei pasipriešinimo 113.97 ir 114.87 lygių testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei 2008 metų maksimumo 110.66 testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 114.87 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.00 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (111.03- 114.87) lygiu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 116.66 lygio, kuris sutampa su 141.4% Fibonacci plėtimosi (111.03- 114.87) lygiu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau 2008 metų maksimumo 110.66, taps tolimesnio kurso kritimo link 2006 metų minimumo 109.00, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link 2013 metų maksimumo 105.44, patvirtinimo signalu, tačiau toks kurso kritimas be didesnės korekcijos yra mažai tikėtinas.

NZD/USD

Praėjusią savaitę poros kursas nesėkmingai testavo palaikymo 0.6548 lygį, kuris sutampa su 50% Fibonacci atsitraukimo (0.6347-0.6753) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau pasipriešinimo 0.6684 lygio. Artimiausiu metu tikėtinas pasipriešinimo 0.6684 lygio testavimas. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas palaikymo 0.6580, 0.6548 lygių testavimas.

Ateityje kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 0.6684 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.6736 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.6868 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.6347-0.6753) lygiu. Kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2010 metų rugpjūčio mėnesio minimumo 0.6948. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu, kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6548 lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.6410 lygio, patvirtinimo signalu. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6410 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6270 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

AUD/USD

Praėjusią savaitę kursas nesėkmingai testavo pasipriešinimo 0.7185 lygį, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7241- 0.6973) lygiu ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas tolimesnis kurso kilimas link pasipriešinimo 0.7185 lygio, bei 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 0.7267, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (0.7384-0.6826) lygiu. Taip pat neatmetama kurso kritimo galimybė, bei pakartotinas palaikymo 0.7100 ir 0.7067 lygių testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau 2009 metų sausio mėnesio maksimumo 0.7267, atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7382 lygio, kuris sutampa su galimu harmoninio judėjimo AB=CD, pabaigos tašku D, todėl kurso kilimas aukščiau šio lygio gali būti sudėtingas. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link pasipriešinimo 0.7440 lygio. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kilimo link pasipriešinimo 0.7529 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kilimas aukščiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7067 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.7020 lygio. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.7020 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6908 lygio, kuris sutampa su 127.2% Fibonacci plėtimosi (0.7241- 0.6973) lygiu, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti palaikymo 0.6973 lygis. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.6908 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.6826 lygio. Kurso kritimas žemiau šio lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

USD/CHF

Praėjusią savaitę kursas pratęsė korekciją link pasipriešinimo 0.9922 lygio ir savaitės prekybos sesiją baigė žemiau šio lygio. Artimiausiu metu tikėtinas kurso kritimas link palaikymo 0.9855, 0.9800 lygių. Taip pat neatmetama kurso kilimo galimybė, bei pasipriešinimo 1.0000 lygio testavimas.

Ateityje užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau pasipriešinimo 1.0000 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų kovo mėnesio maksimumo 1.0125, kuris sutampa su 78.6% Fibonacci atsitraukimo (1.0255-0.9661) lygiu. Užtikrintas kurso kilimas ir tvirtas užsifiksavimas aukščiau minėto lygio atvers kelią tolimesniam kurso kilimui link 2015 metų sausio mėnesio maksimumo 1.0240 ir pasipriešinimo 1.0327 lygio. Kurso kilimas aukščiau pasipriešinimo 1.0327 lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.

Tuo pat metu kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9800 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9715 lygio, tačiau tokį kurso kritimą gali apriboti 200 dienų slankusis vidurkis. Kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau palaikymo 0.9715 lygio atvers kelią tolimesniam kurso kritimui link palaikymo 0.9644 lygio. Užtikrintas kurso kritimas ir tvirtas užsifiksavimas žemiau minėto lygio taps tolimesnio kurso kritimo link palaikymo 0.9543 lygio, patvirtinimo signalu. Kurso kritimas žemiau minėto lygio artimiausiu metu yra mažai tikėtinas.


Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 83 % neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.