Įspėjimas apie riziką

Admiral Markets UK Ltd yra įgaliota ir reguliuojama Finansų Priežiūros Tarnybos (FPT, angl. Financial Conduct Authority (FCA)) FRN: 595450. Mes taip pat esame reguliuojami pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą (FPRD, angl. MiFID), kalbant apie kitas būstines Europos Sąjungoje – pagal FPRD licencijų išdavimo režimą.

Mūsų priežiūros leidimų informaciją rasite šiame tinklapyje https://www.fca.org.uk/register/.  Admiral Markets UK Ltd registruota buveinė yra  16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ United Kingdom.

Šio dokumento tikslas – informuoti Jus apie galimas rizikas, susijusias su prekyba sandoriais dėl kainų skirtumų (angl. Contracts for Differences, CFD) ir užsienio valiutų rinkoje (angl. Forex, FX), kaip reikalaujama pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą (FPRD, angl. MiFID) ir Finansų priežiūros tarnybos. Perskaitę šį įspėjimo dokumentą Jūs neprivalote įsipareigoti investuoti pas mus, tačiau dokumento turinys yra skirtas tiems, kurie siūlo prekiauti su Admiral Markets UK Ltd. Pripažįstama ir todėl reikia atkreipti dėmesį, kad šiame Įspėjime apie riziką nenurodytos visos rizikos, susijusios su prekyba CFD ir Forex, ir jos yra tik gairės, kuriomis siekiama padėti Klientui pripažinti galimas susijusias rizikas. Kiekvienas Klientas turi įsitikinti, kad jo sprendimas priimtas informuotai, ir kad jis yra patenkintas jam prieinama informacija. Jei nesate tikras ar nesuprantate šio Perspėjimo apie riziką dokumento, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju.

PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKIUS PREKYBOS SANDORIUS SU MUMIS, PERSKAITYKITE TOLESNĘ INFORMACIJĄ

Prieš prekiaudami CFD ir Forex, turite žinoti apie susijusią riziką. Plati su šio tipo investicijomis susijusi svertų sistema reiškia, kad rizikos laipsnis yra didesnis palyginti su kitais finansiniais produktais. Svertai (arba maržinė prekyba) gali veikti ne Jūsų naudai ir atnešti didelių nuostolių arba didelį pelną.

Admiral Markets teikia tik vykdymo ("Execution Only") paslaugas, patarimai dėl prekybos veiksmų nėra teikiami!

Ankstesnė šio tipo investicijų sėkmė negarantuoja rezultatų ateityje. Turite turėti omenyje komisinius mokesčius ir mokestinius įsipareigojimus, kurie Jums bus taikomi, jei investuosite su mumis.

Admiral Markets UK Ltd neprisiima atsakomybės už mokesčius, kuriuos Jums gali tekti sumokėti nuo pelno, gauto tuo laikotarpiu, kuriuo Jūs turėsite sąskaitą pas mus.

Svertinė prekyba yra labai rizikinga ir tinka ne visiems investuotojams. Plati svertų sistema gali veikti ne Jūsų naudai, o greitis, kuriuo gaunamas pelnas ar patiriami nuostoliai, reiškia, kad klientai turi atidžiai stebėti pozicijas – už atidarytų sandorių stebėjimą atsakingas tik klientas. Prieš prekiaudami turėtumėte nuodugniai apsvarstyti savo investavimo tikslus, finansinę patirtį ir norą rizikuoti. Jei nesate tikras dėl Admiral Markets UK Ltd siūlomų produktų stabilumo, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju. Didelis pelnas visada susijęs ir su didele rizika. Bet kokio tipo rinkos ar prekybos spekuliacija, iš kurios galima gauti neįprastai didelę grąžą, yra susijusi su didele rizika. Rizikuoti reikėtų tik perteklinėmis lėšomis, o žmonės, kurie tokių lėšų neturi, neturėtų užsiimti prekyba CFD ar Forex.

PREKYBA TINKA NE VISIEMS. PREKYBA CFD IR FOREX YRA SUSIJUSI SU DIDELE RIZIKA IR DĖL JOS GALITE PRARASTI VISAS SAVO LĖŠAS

Pagal MiFID ir Finansų priežiūros tarnybos reglamentą Admiral Markets UK Ltd privalo išduoti šį įspėjimo apie riziką dokumentą ir atskleisti, kaip mes tvarkome Interesų konfliktus, pavedimų vykdymą ir klausimus, susijusius su skundų, kuriuos galite turėti mūsų atžvilgiu, teikimo procedūra, bei mūsų teisinį statusą.

Su Interesų konfliktų sprendimo tvarka bei Pavedimų vykdymo taisyklėmis galite susipažinti mūsų svetainėje:  http://www.admiralmarkets.com.

Jei turite nusiskundimų dėl mūsų suteiktų paslaugų, kreipkitės: compliance@admiralmarkets.co.uk. Išsamiai susipažinti su Skundų nagrinėjimo tvarka galima mūsų interneto svetainėje.

Skirtingi instrumentai yra susiję su skirtingo dydžio rizika ir, spręsdami, ar prekiauti tokiomis priemonėmis, turėtumėte žinoti šiuos dalykus:

1. CFD bendrai

CFD (sandoris dėl kainų skirtumų, angl. Contracts for Differences) yra sudėtingas finansinis produktas, kurių pozicijos uždaromos kai klientas pasirenka uždaryti esamą atvirą poziciją ir paprastai neturi nustatytos išpirkimo datos.

CFD galima palyginti su ateities sandoriais, kuriuos galima sudaryti tam tikrų indeksų, tauriųjų metalų, naftos, prekių ar finansinių priemonių atžvilgiu. Tačiau priešingai negu kiti ateities sandoriai, šias sutartis galima apmokėti tik grynaisiais. Investavimo į CFD rizika yra panaši į investavimo į ateities sandorį riziką, todėl turėtumėte apie ją žinoti. Sandoriuose su CFD taip pat galimi neapibrėžtieji įsipareigojimai, todėl turėtumėte žinoti apie jų implikacijas, išdėstytas tolesniuose 3, 5, 17 ir 18 skirsniuose. Visi prekybos CFD sandoriai yra sandoriai dėl kainų skirtumo, o tai reiškia, kad klientai neturi teisės į susijusią priemonę ar susijusių teisių, nebent jos konkrečiai nurodytos CFD. Į tai įeina teisės į susijusias akcijas ar balsavimo teises nebuvimas.

2. Investavimas į valiutų sandorius, indeksus, tauriuosius metalus, naftą ir išvestines finansines priemones

Investavimo į valiutų keitimo Forex sandorius, indeksus, tauriuosius metalus, naftą ir išvestines finansines priemones rizika yra panaši į investavimo į ateities sandorį riziką, todėl turėtumėte apie ją žinoti. Maržiniuose sandoriuose su valiutų keitimo Forex sandoriais, indeksais, tauriaisiais metalais, nafta ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis taip pat galimi neapibrėžtieji įsipareigojimai, todėl turėtumėte žinoti apie jų implikacijas, išdėstytas tolesniuose 3 ir 4 skirsniuose.

Be standartinių šiame Įspėjime apie riziką pateiktų šios pramonės šakos įspėjimų, turėtumėte žinoti, kad maržiniai sandoriai su valiutų keitimo Forex sandoriais, indeksais, tauriaisiais metalais, nafta ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis yra vienos iš rizikingiausių investavimo formų, esančių finansų rinkose, ir jie tinkami tik išprususiems asmenims ir institucijoms. Turint omenyje galimybę prarasti visą investiciją, spekuliacijomis tauriaisiais metalais, indeksais, nafta, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar užsienio rinkomis reikėtų vykdyti tik iš rizikos kapitalo lėšų, kurių praradimas smarkiai nepaveiktų Jūsų asmeninės ar institucijos finansinės gerovės.

3. Užsienio rinkos

Užsienio rinkose kyla kitokios rizikos negu kliento vietinėse rinkose. Kai kuriais atvejais rizika yra didesnė. Pelno ar nuostolių iš sandorių užsienio rinkose ar sandorių užsienio valiuta tikimybę veikia užsienio valiutų keitimo kursų svyravimai. Tokia didesnė rizika apima užsienio žiniasklaidoje vykstančio politinės ar ekonominės politikos puolimo, dėl kurio gali iš esmės ir visam laikui pasikeisti užsienio valiutos sąlygos, nuostatos, perkamumas ar kaina, riziką.

4. Rizikos mažinimo pavedimai ar strategijos

Tam tikrų pavedimų (pvz., pavedimai "stop loss" ar "stop limits"), kuriais siekiama apriboti nuostolius iki tam tikrų sumų, nurodymas ne visada veiksmingas, nes tokius pavedimus įvykdyti gali būti neįmanoma dėl rinkos sąlygų ar technologinių apribojimų. Jei klientas prekiauja naudodamasis tokiais pavedimais ar strategija, jis turi prisiimti šią riziką.

5. Sandoriai su neapibrėžtaisiais įsipareigojimais

CFD ir Forex yra maržiniai sandoriai, kuriuos sudarę sutarties vertę sumokate keliais mokėjimais užuot iš karto sumokėję visą sutarties vertę. Galite visiškai prarasti maržą, kurią nurodote Admiral Markets UK Ltd norėdami nustatyti ar išlaikyti poziciją. Admiral Markets UK Ltd nuolat, kiekvieną darbo dieną, pakartotinai vertina Jūsų atidarytas pozicijas, bet koks pelnas ar nuostoliai yra iš karto rodomi Jūsų sąskaitoje, o dėl nuostolių Jums gali tekti greitai apmokėti didelę papildomą maržą, kad išlaikytumėte savo pozicijas atidarytas.

Admiral Markets UK Ltd taip pat gali bet kuriuo metu keisti savo pradinės maržos įkainius ir / ar spekuliatyvios prekybos reikalavimus (įskaitant savaitgalius / banko nedarbo dienas arba susiklosčius neįprastoms rinkos sąlygomis), o dėl to gali pasikeisti ir marža, kurią turite palaikyti. Jei savo sąskaitoje nuolat nepalaikote pakankamos maržos ir / ar nepateikiate tokių papildomų lėšų per reikiamą laiko tarpą, Jūsų atidarytos pozicijos gali būti nuostolingai uždarytos ir Jūs galite būti atsakingas už dėl to atsiradusį deficitą.

6. Svertas

Išvestines finansines priemones galima panaudoti rizikai valdyti, tačiau kai kurios investicijos netinka daugeliui investuotojų. Prekyba CFD ir Forex yra labai rizikinga. Finansiniai svertai, galimi vykdant prekybą CFD ir Forex, reiškia, kad Jums tereikia įnešti nedidelį įnašą, kad galėtumėte pradėti prekiauti su Admiral Markets UK Ltd, o to nedidelio įnašo rezultatas gali būti dideli nuostoliai arba didelis pelnas. Sandorius, kuriems taikoma plati svertų sistema, smarkiai veikia vertės pokyčiai dėl sąlyginai nedidelių bazinio ar susijusio rinkos veiksnio vertės ar lygio pokyčių.

7. Užbiržiniai (Over the counter - OTC) sandoriai

Prekiaudami CFD Jūs spekuliuojate numatomu konkretaus bazinio turto kainos pokyčiu. Įprastoje rinkoje šitokia prekyba nevyksta. Jūs sudarote sutartį dėl finansinės priemonės ar kito bazinio turto, kuriuo norite prekiauti pagal CFD, tiesiogiai su Admiral Markets UK Ltd. Visos įmonėje Admiral Markets UK Ltd atidarytos pozicijos turi būti uždarytos su Admiral Markets UK Ltd; su jokiu trečiuoju asmeniu jų uždaryti negalima. Prekiaudami OTC finansiniais sandoriais galite patirti didesnę riziką negu prekiaudami reguliuojamoje rinkoje, nes nėra rinkos, kurioje būtų uždaromi Jūsų atidaryti sandoriai, o kainas ir kitas sąlygas nustatome mes pagal teisinius / reguliavimo reikalavimus. Dėl OTC sandorių gali padidėti likvidumo rizika ir atsirasti kitų svarbių rizikos veiksnių: pavyzdžiui, gali būti neįmanoma įvertinti iš nebiržinio sandorio gaunamos pozicijos vertės ar nustatyti gresiančios rizikos. Taip pat Admiral Markets UK Ltd neprivalo nurodyti prašomos ir siūlomos kainos, o netgi kai privalo, Admiral Markets UK Ltd gali būti sunku nustatyti sąžiningą kainą, ypač kai atitinkama bazinio turto birža ar rinka yra uždaryta ar sustabdyta. Jums taip pat gresia rizika, kad Admiral Markets UK Ltd nevykdys savo įsipareigojimų; tačiau tokiu mažai tikėtinu atveju mes esame Finansinių paslaugų kompensavimo schemos (FPKS, angl. FSCS) nariai: https://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ.

8. Kainos

Kainos, skelbiamos Admiral Markets UK Ltd platformoje, nebūtinai atspindi plačiąją rinką. Admiral Markets UK Ltd parenka uždarymo kainas, kurios naudojamos maržos reikalavimams nustatyti ir periodiškai atsižvelgiant į rinką žymėti pozicijas Jūsų sąskaitoje bei uždaryti tokias pozicijas. Nors Admiral Markets UK Ltd tikisi, kad tos kainos yra pagrįstai susijusios su vadinamąja tarpbankine rinka, bet kokia atitinkama birža ar kita finansų rinka („Orientacinė rinka“), Admiral Markets UK Ltd naudojamos kainos gali skirtis nuo bankams ir kitiems Orientacinės rinkos dalyviams taikomų kainų. Todėl Admiral Markets UK Ltd gali savo nuožiūra nustatyti maržos reikalavimus ir rinkti maržines lėšas. Kadangi produktai iš dalies yra susiję su baziniu turtu, turite įsitikinti, kad žinote apie su baziniu turtu susijusias rizikas, įskaitant valiutų kursų svyravimą, nestabilumą ir kainų skirtumą (staigų kainų pokytį, kurį gali sukelti daug veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant ekonominiais įvykiais, skelbimais rinkoje ir laikotarpiais, kai prekyba turtu nevyksta).

Negarantuotas sustabdymas neapsaugos Jūsų nuo šios rizikos, jis neįvyksta iš karto ir suveikia tik uždarydamas poziciją už artimiausią prieinamą kainą.

9. Netikėto įvykio ir savaitgalio rizika

Dėl įvairių situacijų, įvykių, sustabdymų, netikėtų prekybos valandų pertraukimų ar įvykių, kurie gali nutikti savaitgalį / banko nedarbo dieną (JK ar kitoje valstybėje), kai rinka prekybai uždaroma, vėl atsidarius rinkos / bazinio turto klasei jos kaina / lygis gali labai skirtis nuo rinkos / bazinio turto klasės kainos / lygio, buvusio uždarant rinkos / bazinio turto klasę ankstesnę darbo / prekybos dieną. Kai rinkos uždarytos, Jūs negalite naudotis Platforma ir teikti ar keisti pavedimų. Yra nemaža rizika, kad „nuostolių stabdymo“ pavedimai, palikti siekiant apsaugoti tuo metu turimas atidarytas pozicijas, įvykdomi daug blogesne kaina negu jų nurodyta kaina. Tai darydamas klientas prisiima riziką ir atsakomybę už bet kokį atsiradusį deficitą.

10. Elektroninė prekyba

Prekyba OTC sutartimis naudojantis Platforma gali skirtis nuo prekybos naudojantis kitomis elektroninės prekybos sistemomis bei nuo prekybos įprastoje ar atidarytoje rinkoje. Jums gresia rizika, susijusi su elektroninės prekybos sistema, įskaitant techninės ir programinės įrangos gedimus bei sistemos prastovas Platformos atžvilgiu, bei Jūsų sistemų ir ryšių infrastruktūros (pavyzdžiui, interneto), jungiančio Platformą su Jumis, gedimus.

11. Dienos prekyba

Vykdydami internetinę prekyba tą pačią dieną galite sudaryti daug sandorių.

12. Prekybos sustabdymas

Esant tam tikroms sąlygoms gali būti sunku ar neįmanoma likviduoti poziciją. Pavyzdžiui, taip gali nutikti greitai keičiantis kainoms, kai vieno prekybos seanso metu bazinio turto kaina kyla ar krinta tiek, kad prekyba baziniu turtu apribojama arba sustabdoma. Šitaip nutikus, klientas prisiima bet kokią susijusią riziką ir atsakomybę už bet kokį atsiradusį deficitą. Klientas taip pat turi žinoti, kad esant tam tikroms aplinkybėms Admiral Markets UK Ltd gali privalėti uždaryti pozicijas dėl reguliavimo ar biržos nurodymų, ir kad Admiral Markets UK Ltd nėra atsakinga už jokius galimus nuostolius.

13. Komisinis mokestis

Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte sužinoti informaciją apie visus komisinius ar kitus mokesčius, kuriuos turėsite mokėti, kaip nurodyta Įkainių grafike, pateiktame Admiral Markets UK Ltd tinklalapyje. Klientai turi susipažinti su galimais nuostoliais ar įsipareigojimais, galinčiais atsirasti iš tokios pozicijos, įskaitant, bet neapsiribojant keitimu, korporaciniais veiksmais, pvz., teisių išdavimu, dividendais, akcijų padalijimu ir t. t.

14. Nemokumas

Pozicijos gali būti likviduotos arba uždarytos be Jūsų sutikimo dėl kliento nemokumo ar įsipareigojimų nevykdymo. Be to, Jūs perduodate visą nuosavybės teisę į dalį visų pinigų, įneštų įmonėje Admiral Markets UK Ltd. Tai reiškia sumą, kurios reikia siekiant užtikrinti Jūsų esamus ar būsimus, faktinius ar neapibrėžtuosius įsipareigojimus įmonei Admiral Markets UK Ltd, įskaitant maržos reikalavimus. Admiral Markets UK Ltd kasdien savo nuožiūra nustato pinigų sumą, kurios reikia Jūsų įsipareigojimams įmonei Admiral Markets UK Ltd užtikrinti (pagal Jūsų kasdien atidarytas pozicijas ir prekybą, atsižvelgiant į rinkos sąlygas); ta suma gali būti didesnė negu maržos reikalavimai. Į šią pinigų sumą negalėsite reikšti nuosavybės teisių, jai nebus taikoma atskyrimo ar kitos pareigos pagal klientų pinigų taisykles, kartkartėmis galiojančias pagal taikomus įstatymus, ir Admiral Markets UK Ltd gali ją tvarkyti savo nuožiūra. Todėl tokia pinigų suma gali būti nekompensuojama Admiral Markets UK Ltd įsipareigojimų nevykdymo ar nemokumo atveju.

15. Komunikacija

Admiral Markets UK Ltd neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, atsiradusius dėl pavėlavusios ar negautos komunikacijos, kurią išsiuntė klientui bet kokia forma. Klientas taip pat pripažįsta, kad Admiral Markets UK Ltd nėra atsakinga už jokius nuostolius, atsiradusius dėl nesankcionuotos trečiojo asmens prieigos prie klientų prekybos platformos, išskyrus didelio įmonės ar jos personalo aplaidumo atveju. Klientas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir Admiral Markets UK Ltd primygtinai rekomenduoja neužsirašinėti ir neišsaugoti naudotojo duomenų.

Taip pat, klientas yra informuotas ir sutinka, kad pagrindinis bendravimas vyks elektroniniu formatu, tame tarpe elektroniniu paštu bei informacija talpinant mūsų interneto svetainėse.

16. Patarimai

Admiral Markets UK Ltd neteikia patarimų dėl investavimo, o tik vykdo sandorius. Nors mes pagal savo įgaliojimą galime atlikti bendrus rinkų vertinimus, tie vertinimai nėra individualus patarimas dėl investavimo ir juos atliekant neatsižvelgiama į Jūsų individualias aplinkybes. Visus sprendimus dėl prekybos priima tik Klientas.

Mūsų teikiama analitinė informacija, seminarai (internetiniai seminarai), vaizdo įrašai, platinami vidiniuose puslapiuose arba naudojantis išoriniais resursais, pavyzdžiui "YouTube" kanalai, yra informacinio pobūdžio. Tai yra asmeninės rinkos prognozes, atliekamos moderatoriaus arba autoriaus. Ši informacija jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti traktuojama kaip patarimas parduoti, pirkti ar laikyti finansinį instrumentą.

Analitikai ir autoriai gali prekiauti ar būti investavę į finansinius instrumentus, tokius kaip akcijos, valiutos, CFD, žaliavos, ateities sandoriai ir kiti instrumentai.

Pagal MiFID mes privalome įvertinti šio produkto tipo tinkamumą apibendrintam asmeniui, pateikiančiam panašią informaciją kaip Jūs. Tai, kad leidžiame Jums atsidaryti sąskaitą, nereiškia, kad teikiame individualius patarimus dėl investavimo, kad šis produktas apskritai Jums tinka atsižvelgiant į Jūsų faktines aplinkybes; mes nurodome, kad jis gali būti tinkamas asmeniui, priklausančiam tai pačiai bendrajai turto ir patirties kategorijai. Norėdami tai padaryti mes prašysime Jūsų informacijos apie: Jūsų prekybos patirtį ir finansinį turtą bei uždarbį. Mes Jūsų labui nestebime, ar Jūsų informacija, pateikta taikomojoje programoje, išlieka teisinga, ar Jūsų finansinė padėtis išlieka tokia pati; Klientai yra atsakingi už tai, kad mums būtų teikiama aktuali informacija, galinti paveikti produkto tinkamumą.

17. Korporaciniai veiksmai: akcijų CFD

Atkreipkite dėmesį, kad jei veikiate kaip įmonė, su Jumis elgiamasi ne taip palankiai kaip tokiu atveju, jei bazinė priemonė priklauso Jums, nes mūsų vykdomus pokyčius gali reikėti atlikti reaguojant ir tinkamu metu anksčiau negu to reikia korporaciniams veiksmams. Todėl laiko tarpas, kuriuo galite priimti sprendimus, gali būti žymiai trumpesnis, galimi pasirinkimai gali būti labiau apriboti / ne tokie palankūs ir gali būti, kad Jūs neturėsite galimybės uždaryti pozicijos. Turint omenyje, kad korporaciniai veiksmai gali būti vykdomi nepranešus ir labai staigiai, Jūs galite neturėti galimybės ar pasirinkimo uždaryti pozicijos, siekdami išvengti tokių pasekmių, ir dėl tokių veiksmų Jums gali tekti labai greitai pateikti daugiau lėšų maržai padengti.

18. Akcijų CFD pardavimo (sell) sandoriai

Parduodant akcijų CFD (angl. „go short“) kyla papildomų rizikų, kurios nebūna ilgos pozicijos atveju. Į ją įeina, bet neapsiribojant tuo, kad privalėsite stoti į kitą pirkimo galimybės pusę, pvz., atsiranda teisės, dėl kurių turite parduoti skolintas akcijas galimai nepalankiomis kainomis arba sumokėti sumą teisėms išpirkti – dėl šio pasirinkimo sprendžia Admiral Markets UK Ltd neklausdama Jūsų nuomonės, Admiral Markets UK Ltd nustatytomis sąlygomis, arba klausdama Jūsų nuomonės per trumpesnį laiko tarpą negu parduodant bazinę akciją; Jūs galite patirti išpirkimo naštą dėl korporacinių veiksmų, akcijų skolinimosi sąlygų ar reguliavimo reikalavimų / pokyčių, taip pat Jums gali tekti sumokėti kintamus skolinimosi mokesčius, kol pozicija atidaryta.

19. Pozicijos stebėjimas

Klientas yra atsakingas už nuolatinį savo atidarytų pozicijų stebėjimą ir Jūs visada turite būti pasiruošę tai daryti. Nors mes stengiamės uždaryti pozicijas pasiekę Jūsų maržą, negalime garantuoti, kad tai bus įmanoma, todėl Jūs būsite atsakingi už bet kokius atsiradusius trūkumus.

Šį dokumentą reikia skaityti kartu su Optimalaus pavedimų vykdymo politika, Verslo sąlygomis ir bet kokiais kitais dokumentais, pateikiamais ar kitaip prieinamais klientui mūsų tinklalapyje.

20. CFD dividendai ir dividendų koregavimas

„Dividendų koregavimas“ – tai koregavimas, taikomas pasibaigus paskutinei akcijos dividendų dienai (įskaitant paskutinę bet kokių specialių dividendų dieną) bazinėje akcijų rinkoje.

Ilgų pozicijų atveju pakoreguoti dividendai įskaitomi į Jūsų sąskaitą.

Trumpų pozicijų atveju pakoreguoti dividendai išskaitomi iš Jūsų sąskaitos.

Kaip dividendai veikia indeksų ar akcijų pozicijas?

Pasibaigus paskutinei akcijos ar indekso dividendų dienai, mes pakoreguojame pinigų sumą Jūsų sąskaitoje, kad Jūsų pozicijos nepaveiktų tos akcijos ar indekso kainos kritimas, įvykęs rinkoje. Jei Jūsų pozicija ilga, mes įskaitome dividendus į Jūsų sąskaitą. Jei Jūsų pozicija trumpa, mes išskaitome dividendus iš Jūsų sąskaitos.

Kas nutinka pasibaigus paskutinei akcijos ar indekso dividendų dienai?

Pasibaigus paskutinei įmonės dividendų dienai (t. y. jai išmokėjus dividendus akcininkams) paprastai akcijos vertė sumažėja tokia pat suma kaip dividendai. Kadangi akcijų indeksą sudaro kelios įmonės, dėl sumažėjusios akcijų vertės sumažėja ir indekso vertė.

Kodėl mes koreguojame?

Kai akcijos ar indekso kaina sumažėja pasibaigus paskutinei dividendų dienai, paveikiamas jūsų einamasis pelnas ir nuostoliai (P/N). Jei Jūsų pozicija ilga, Jūs netenkate galimo pelno. Jei Jūsų pozicija trumpa, Jūsų P/N yra geresni negu turėtų būti.

Turint omenyje, kad kainos sumažėjimas yra veiksmas, kurio rinkoje tikimasi, turime pakoreguoti, kad nebūtų paveiktas Jūsų P/N.

Kaip mes skaičiuojame dividendų koregavimą?

Koregavimas = Jūsų pozicijos dydis x dividendų suma

Dividendų suma kinta priklausomai nuo įmonės ar indekso.

Kai kurių indeksų atveju dividendai nekoreguojami; jie vadinami Bendrosios grąžos indeksais.

„Bendrosios grąžos indekso“ apibrėžimas

Tarkime, kad dividendai vėl investuojami, Jūs efektyviai atsiskaitėte už akcijas pagal A tipo kapitalo indeksą, kuris seka ir kapitalą, laikui bėgant gautą už akcijų grupę, ir daro prielaidą, kad bet kokie išmokėti pinigai, pvz., dividendai, vėl investuojami į indeksą. Apžvelgus indekso bendrąją grąžą aiškiau matomi indekso rezultatai. Dividendai ne išmokami, o jų uždarbis vėl investuojamas bazinėje įmonėje.

21. Atstovaujantys Partneriai

Admiral Markets neatsako už klientų patirtus nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų šalių, pavyzdžiui Atstovaujančių partnerių.

22. Priešingos pozicijos

Priešingos pozicijos. Atkreipkite dėmesį, kad priešingos pozicijos (vienu metu atviros to paties instrumento pirkimo ir pardavimo pozicijos) gali nepadėti išlaikyti reikiamą maržos lygį ir gali įvykti priverstinis pozicijų uždarymas. Tai gali atsitikti sekančiose situacijose:

  1. Pelnas/nuostolis trumposioms pozicijoms yra apskaičiuojamas Ask kaina, o pelnas/nuostolis ilgosioms pozicijoms apskaičiuojamos Bid kaina. Nestandartinėmis rinkos sąlygomis gali padidėti spredas, tad atsiradęs nuostolis gali viršyti reikalaujamą maržos lygį ir atviros pozicijos gali būti uždarytos.
  2. Atvirų pozicijų Pelnas/nuostolis yra apskaičiuojamas prekiaujamo instrumento bazine valiuta ir perskaičiuojamas į sąskaitos valiutą pagal platformos kursą. Jei priešingos pozicijos atidaromos skirtingas laiku ir kaina, tuomet pelno/nuostolio skirtumas dėl valiutų svyravimo gali viršyti reikiamą išlaikyti maržos lygį ir jūsų pozicijos gali būti uždarytos.

23. Atsakomybė dėl vertimo

Admiral Markets UK Ltd tinklalapyje naudojamos įvairios priemonės šio tinklalapio puslapiams išversti siekiant naudoti vertimą kitose šalyse. Vertimo priemonės leidžia Jums suvokti bendrą originalaus turinio esmę, bet ne visada pateikia teisingą vertimą. Oficialus tekstas yra angliška Admiral Markets UK Ltd tinklalapio versija https://admiralmarkets.lt. Jokie vertime atsiradę neatitikimai ar skirtumai nėra įpareigojantys ir neturi teisinės galios atitikties ar vykdymo tikslais. Jei kyla klausimų dėl išverstoje tinklalapio versijoje pateiktos informacijos, žr. oficialią tinklalapio versiją anglų kalba. Admiral Markets UK Ltd neprisiima atsakomybės už tikslumą. Vertimas savaime yra ribotas dėl kalbos sudėtingumo ir tam tikrų žodžių ir frazių galimų skirtingų vertimų ir aiškinimo. Todėl Admiral Markets UK Ltd rekomenduoja išnagrinėti ir patikrinti su šia paslauga susijusį vertimą ir neprisiima atsakomybės už jo tikslumą.