Sąskaitos atidarymas

Prieš atidarydami Admiral Markets UK Ltd sąskaitą ir pradėdami prekiauti, prašome susipažinti su dokumentais, susijusiais su Admiral Markets UK Ltd. Šie dokumentai skirti informuoti Jus apie mūsų teisines atsakomybes ir bendrą verslo praktiką.

'Bendrąsias sąlygas' bei kitus dokumentus galite rasti mūsų dokumentų skyriuje žemiau.

Taip pat galite paprašyti atsiųsti šių dokumentų kopijas paskambinę mums tiesiogiai +370 (5) 210 4841 arba atsiųntę mums užklausą adresu info@admiralmarkets.lt

Norėdami atidaryti sąskaitą užsiregistruokite Treiderio kabinete.

Dokumentai fiziniams asmenims:

 1. Galiojančio asmens dokumento (taptatybės kortelės ar paso) kopija.
 2. Gyvenamosios vietos patvirtinimas (pvz., Banko ar kredito įstaigos išrašas), ne senesnis nei 3 mėnesiai.
  Jei banko išraše nenurodomas adresas, turite pateikti papildomus adreso įrodymus (pvz. sąskaitą už komunalinius mokesčius ir pan.).
 3. Kliento sutartis - automatiškai sugeneruotas Jūsų Treiderio kabinete, kai užpildysite paraišką prekybinės sąskaitos atidarymui.
  • Atkreipkite dėmesį, kad laikantis 'Pažink savo klientą' reikalavimų (know-your-customer - KYC), Admiral Markets UK Ltd gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus, jei nepakankama pirmiau paminėtų dokumentų.

Dokumentai reikalingi juridiniam asmeniui:

 1. Dviejų įmonės vadovų pasų ar asmens tapatybės kortelių kopijos
 2. Kiekvieno iš savininkų, turinčių 25% ar daugiau bendrovės akcijų, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija (jei nėra tokių - atitikties skyrius gali prašyti dokumentų kopijų ir savininkų, turinčių daugiau kaip 10% bendrovės akcijų).
 3. KIEKVIENO sąvininko/direktoriaus adreso patvirtinimo dokumento, ne senesnio nei 3 mėnesiai.
 4. Juridinio asmens banko ar kredito įstaigos išrašas, ne senesnis nei 3 mėnesiai.
 5. Užpildyta ir pasirašyta juridinio asmens paraiška/sutartis.
 6. Steigimo/registravimo pažymėjimas
 7. Steigimo dokumentas.
 8. Bendrovės įstatai su visais įregistruotais pakeitimais ir papildymais, patvirtinimais įgalioto asmens
  Juridinių asmenų registro arba naujausią akcininkų sąrašo kopijos (dokumentai, patvirtinančius juridinio asmens nuosavybės struktūrą, kuriame turi būti nurodyti visi naudos gavėjai). Jei bendrovė yra už Europos Sąjungos ribų, reikalingas direktoriaus patvirtinta pažyma.
  Jei bendrovė yra už ES ribų, gali būti pateikiamas direktoriaus patvirtintas sertifikatas.
 9. EMIR paraiškos forma (pateikta žemiau) yra skirta pateikti Juridinio asmens identifikatoriaus (LEI - Legal Entity Identifier) kodą. Aktreipkite dėmesį, jog visi juridiniai asmenys prieš pradėdami prekiauti turi įgyti LEI kodą.

Sutartys ir dokumentai

Dokumentai sąskaitos atidarymui


Juridiniam asmeniui:


Dokumentai, aprašantys Admiral Markets UK Ltd paslaugų sąlygas

Turite peržiūrėti, suprasti ir patvirtinti šiuos dokumentus prieš pateikiant Kliento sutartį


Papildomi dokumentai